BEZPIECZNE PRZEJĘCIE KOMPLEKSOWEGO ROZWOJU I UTRZYMANIA SYSTEMU SALESFORCE

Client:

One of the biggest pharmaceutical companies in the world

Service:

Development and maintenance of Salesforce Platform for the APAC region

Category:

Comprehensive Service Delivery, Rozwój, Testowanie, Utrzymanie

The Challenge

Dla każdego przedsiębiorstwa najważniejszymi zasobami są Klienci, a im wyższym poziomem wiedzy na ich temat dysponuje, tym łatwiej jest zrozumieć ich prawdziwe potrzeby i przygotować lepszą ofertę. Dla największych organizacji, których klienci liczeni są w setkach tysięcy na całym świecie, najważniejsze jest posiadanie usystematyzowanych i aktualnych informacji o klientach przy zachowaniu łatwego dostępu do tych danych. Z tego powodu nasz Klient podjął decyzję o wdrożeniu platformy Salesforce, wiodącego światowego rozwiązania CRM.

The Solution

Klient poszukiwał wiarygodnego dostawcy usług, który zapewniłby ciągłość operacyjną platformy Salesforce. Co więcej, sam system był negatywnie odbierany przez użytkujących go pracowników ze względu na występowanie wielu incydentów oraz braku odpowiedniego zarządzania nimi. Nasi specjaliści bardzo szybko przejęli odpowiedzialność za system, umożliwiając pełne wykorzystanie jego możliwości. W celu poprawienia komfortu użytkowania, wdrożone zostały również dodatkowe narzędzia do zarządzania platformą.

Zakres naszych usług:

  • Stały rozwój kluczowych rozwiązań, wspierających procesy obsługi Klienta.
  • Aktualizacja portalu co kwartał
  • Analiza biznesowa
  • Wdrażanie zmian uwzględniających dostosowanie funkcjonalności systemu do oczekiwań Klienta
  • Wcielanie innych rozwiązań do ekosystemu Salesforce
  • Utrzymanie systemu oraz wsparcie użytkowników – L2/L3
  • Rozwój aplikacji mobilnych uwzględniających pracę przedstawicieli w terenie (częściowo offline)

The Outcomes

Dzięki przeprowadzeniu kompleksowego refaktoringu kodu i ścisłej kontroli prowadzonej na każdym etapie prac udało nam się opracować bezpieczne I dopasowane do potrzeb Klienta  procesy produkcji i zarządzania platformą. Udane integracje platformy z innymi technologiami, uzupełniającymi funkcjonalności Salesforce pozwoliły na pełne dostosowanie rozwiązania do procesów i możliwości technologicznych organizacji. Co więcej, zaproponowane i wdrożone zostały nowe narzędzia do zarządzania platformą. Dzięki dostosowaniu ich do wypracowanych procedur, w krótkim czasie zauważalnie zmniejszyła się  liczba występujących incydentów. Wprowadzone zmiany przełożyły się na lepsze postrzeganie platformy przez jej użytkowników oraz wyższą ocenę jakości pracy.