ROZWÓJ I UTRZYMANIE NARZĘDZI WSPIERAJĄCYCH

Client:

One of the biggest pharmaceutical companies in the world

Service:

Development, testing and maintenance of Google tools (Gmail, Google Calendar, Google Docs) as well as other collaboration and teleconference solutions.

Category:

Comprehensive Service Delivery, Rozwój, Testowanie, Utrzymanie

The Challenge

Efektywna komunikacja I współpraca zespołu jest kluczowa dla naszego Klienta. Pracownicy rozmieszczeni są w wielu miejscach świata, a charakter działalności firmy wymaga zapewnienia im możliwości szybkiego kontaktu, uzyskania informacji produktowych oraz innych danych, niezbędnych do wykonywania bieżących zadań. Niezbędna jest również nieustanna współpraca pomiędzy poszczególnymi działami, odbywająca się z uwzględnieniem różnic czasowych oraz terenowego charakteru pracy wielu osób. Narzędzia komunikacyjne muszą dawać możliwość personalizacji oraz być niezawodne, przyczyniając się tym samym do realizacji ogólnych celów biznesowych przedsiębiorstwa.

The Solution

Zespół specjalistów TTMS zajął się kompleksową realizacją potrzeb Klienta pracując w naszym autorskim modelu  – Comprehensive Service Delivery. Zakłada on elastyczne działanie w zależności od etapu projektu oraz dobranie liczby i umiejętności specjalistów optymalnie dopasowanych do aktualnych potrzeb. Wypracowanych zostało ponad 60 rozwiązań wspierających doskonałą pracę zespołową oraz komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy jednostkami organizacji rozsianymi po całym świecie.

Zakres naszych działań:

  • Stały rozwój i utrzymanie systemów opartych na ekosystemie Google: Gmail, Kalendarz, Google
  • Stały rozwój i utrzymanie rozwiązań telekonferencyjnych
  • Stały rozwój i utrzymanie aplikacji sieciowych i mobilnych opracowanych dopasowanych precyzyjnie do potrzeb Klienta
  • Wdrażanie  zmian zakładających pełną personalizację funkcji
  • Utrzymanie systemów i wsparcie – L2/L3

The Outcomes

Dzięki powierzeniu zaprojektowania i rozwoju rozwiązań TTMS, nasz Klient zyskał w korzyści w postaci stałego rozwoju i poprawy jakości narzędzi komunikacyjnych wykorzystywanych w całej organizacji. Poza obniżeniem całkowitych kosztów utrzymania (TCO) osiągnięto wysoką jakość uzyskanych rozwiązań, w pełni odzwierciedlających potrzeby organizacji.