ROZWÓJ I UTRZYMANIE SYSTEMU ADOBE EXPERIENCE MANAGER

Client:

One of the biggest pharmaceutical companies in the world

Service:

Development and maintenance of AEM platform with portals for health care professionals in EMEA countries.

Category:

Comprehensive Service Delivery, Rozwój, Testowanie, Utrzymanie

The Challenge

Sukces biznesowy naszego Klienta w znacznym  stopniu zależy od wypracowania i wdrożenia skutecznej strategii marketingowej. Z tego powodu podjęta została decyzja o wprowadzeniu działań wspierających doświadczenia użytkowników w oparciu o założenia komunikacji cyfrowej 360 stopni. Kluczowym elementem obranej strategii było dostarczenie specjalistom z regionu EMEA najbardziej aktualnych materiałów. Wyzwaniem – dostarczenie ich do użytkowników z 25 krajów z uwzględnieniem segmentacji dokonanej pod względem obszaru specjalizacji poszczególnych użytkowników. Każdy z odbiorców miał uzyskać dostęp do treści przygotowanych na potrzeby odpowiedniego rynku, zawodu, specjalizacji, zainteresowań i języka. Osiągnięcie tak wysokiego poziomu dopasowania dystrybuowanych treści było kluczowe z punktu widzenia celów wskazanych przez Klienta. Potrzebne było rozwiązanie, które pozwoliłoby działom marketingu z różnych lokalizacji na skuteczną dystrybucję komunikatów do różnych krajów danego regionu. Sprostanie tak wysokim wymaganiom było możliwe dzięki implementacji portalu opartego na Adobe Experience Manager.

The Solution

Zbudowaliśmy wysoce wykwalifikowany zespół doświadczonych specjalistów certyfikowanych w technologii AEM, którzy objęli wszystkie role związane z zapewnieniem pełnej funkcjonalności I wykorzystanie wdrażanego rozwiązania (rozwój, utrzymanie I wsparcie). Do sukcesu wdrożenia przyczynili się:

 • Architekci AEM
 • Developerzy AEM (backend i frontend)
 • Testerzy
 • Analitycy biznesowi
 • Specjaliści wsparcia – L2/L3
 • Administratorzy AEM

Stworzony przez nas zespół zajął się w sposób kompleksowy implementacją, rozwojem I utrzymaniem portalu, przejmując niezbędną wiedzę i wdrażając pierwsze funkcjonalności w zaledwie w miesiąc. W celu zapewnienia jak najwyższej dostępności różnorodnych treści, wewnętrzna platforma zyskała m.in. zintegrowany system translacji. W efekcie, platforma umożliwia komunikację I wymianę informacji zespołom marketingowym z 25 krajów, bezpośrednio przyczyniając się do przyspieszenia prac nad przygotowaniem niezbędnych treści.

Zakres naszych usług:

 • Stały rozwój I utrzymanie kluczowych rozwiązań wspierających komunikację marketingową Klienta
 • Konsultowanie architektury portalu
 • Analiza biznesowa
 • Wdrażanie  zmian zakładających pełną personalizację funkcji
 • Utrzymanie systemów i wsparcie – L2/L3

The Outcomes

Zespół TTMS w pełni przejął odpowiedzialność za rozwój I utrzymanie rozwiązania AEM dla naszego Klienta. W trakcie realizacji projektu nasi specjaliści wykazali się kompetencjami technologicznymi oraz wysoką jakością opracowanych rozwiązań i współpracy. Dzięki zmianom wprowadzonym w systemie, został on dopasowany do istniejących procesów Klienta. Wybór platformy AEM oraz TTMS jako dostawcy usług.