arrow_backWróć do ofert pracy

AWS Cloud Security Consultant

Oferujemy:

 • Możliwość realizowania ciekawych i wymagających projektów
 • Świetną, niekorporacyjną atmosferę
 • Stabilne warunki zatrudnienia (UoP lub B2B)
 • Możliwość rozwoju i awansu
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Możliwość pracy zdalnej

Twoje zadania:

 • Przegląd wdrożonych podstaw bezpieczeństwa 
 • Szkolenie zespołu w zakresie wymagań bezpieczeństwa organizacji 
 • Opracowywanie i wykonywanie testów bezpieczeństwa na platformie chmurowej AWS
 • Ciągła kontrola prac dostarczanych przez programistów platformy oraz projektów realizowanych na platformie
 • Zarządzanie lukami bezpieczeństwa pomiędzy wymaganiami organizacji a stanem obecnym
 • Zapewnienie doradztwa w zakresie bezpieczeństwa dla nowych projektów rozwijanych na AWS
 • Monitorowanie, optymalizacja i wsparcie realizacji zgłoszeń dotyczących bezpieczeństwa na platformie chmurowej
 • Wdrożenie bezpieczeństwa do: procesów testowania, dobrych praktyk kodowania, narzędzi, procesu wdrażania
 • Bezpośrednia automatyzacja kontroli bezpieczeństwa 

Poszukujemy Ciebie, jeśli posiadasz: 

 • Silną znajomość ekosystemów dostawców usług chmurowych, takich jak Amazon AWS 
 • Dogłębne zrozumienie podstawowych koncepcji bezpieczeństwa 
 • Praktyczną znajomość fundamentalnych usług AWS związanych z obliczeniami, siecią, przechowywaniem, dostarczaniem treści, administracją i bezpieczeństwem, wdrażaniem i zarządzaniem, technologiami automatyzacji  
 • Praktyczną znajomość komponentów AWS detective controls takich jak Amazon GuardDuty, Amazon CloudTrail, AWS config, AWS SecurityHub, AWS Macie, AWS KMS 
 • Doświadczenie w architekturze, projektowaniu i programowaniu aplikacji (jak C, C++, C#, .NET, Java, Python) 

ZATRZEGAMY SOBIE PRAWO DO KONTAKTU Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.