arrow_backWróć do ofert pracy

AWS / EKS Developer

Oferujemy:

 • Możliwość realizowania ciekawych i wymagających projektów
 • Elastyczne godziny pracy
 • Świetną, niekorporacyjną atmosferę
 • Stabilne warunki zatrudnienia (UoP lub B2B)
 • Możliwość rozwoju i awansu
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Możliwość pracy zdalnej

Twoje zadania:

 • Pełnienie funkcji Kubeflow SME dla zespołu projektowego, który opracowuje platformę do nauki maszynowej z wykorzystaniem Amazon EKS
 • Udział w projektowaniu architektury EKS i usług środowiskowych
 • Wykonywanie prac instalacyjnych, konfiguracyjnych oraz innych zadań administracyjnych
 • Badanie i rozwiązywanie problemów
 • Przestrzeganie najlepszych praktyk DevOps w celu zautomatyzowania procesu wdrożeniowego

Szukamy Ciebie, jeśli posiadasz:

 • Kompetencje w zakesie tworzenia architektury EKS/AWS (znajomość: Python, CloudFormation, Kustomize)
 • Znajomość koncepcji sieci AWS (VPC Networking, ALB, API Gateway)
 • Znajomość koncepcji bezpieczeństwa i uwierzytelniania AWS (IAM user/roles, Cognito)
 • Znajomość technologii związanych z mikrousługami (Lambda, Docker)
 • Bardzo dobrą znajomość najlepszych praktyk CI/CD (GitLab, ArgoCD)
 • Biegłą znajomość języka angielskiego

Mile widziane:

 • Certyfikat: Certified Kubernetes Administrator (CKA) 
 • Znajomość: CDK with Python, CodeCommit, CodeBuild, CodePipeline, ECR
 • Doświadczenie w obszarze Data Science oraz znajomość koncepcji Machine Learning

Zatrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.