arrow_backWróć do ofert pracy

Scrum Master

Oferujemy:

 • Możliwość realizowania ciekawych i wymagających projektów
 • Elastyczne godziny pracy
 • Świetną, niekorporacyjną atmosferę
 • Stabilne warunki zatrudnienia (UoP lub B2B)
 • Możliwości rozwoju i awansu
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Możliwość pracy zdalnej

Twoje zadania:

Wsparcie Scrum Teamu w zakresie:

 • instruowania członków zespołu, na czym polega samo zarządzanie, interdyscyplinarność;
 • pomagania Scrum Teamowi skupić się nawytwarzaniu wartościowych Incrementów zgodnych z Definicją Ukończenia
 • dbania o to, aby wszystkie wydarzenia scrumowe się odbywały, były konstruktywne i produktywne oraz by mieściły się w wyznaczonych ramach czasowych

Wsparcie Product Ownera w zakresie:

 • pomagania w znajdowaniu technik pozwalających na skuteczne określenie Celu Produktu oraz zarządzania Product Backlogiem
 • pomagania Scrum Teamowi zrozumieć potrzebę jasnego i zwięzłego formułowania elementów Product Backlogu
 • pomagania we wprowadzeniu empirycznego podejścia do planowania pracy nad produktem w złożonym środowisku
 • wspomagania współpracy z interesariuszami, kiedy zostanie o to poproszony lub kiedy zachodzi taka potrzeba.

Wsparcie organizacji w zakresie:

 • przewodzenia organizacji, szkolenia i instruowania jej w procesie wdrażania Scruma
 • planowania i doradzania w wykorzystaniu Scruma w organizacji
 • pomagania pracownikom i interesariuszom w zrozumieniu oraz stosowaniu empirycznego podejścia do złożonych problemów
 • usuwania barier pomiędzy interesariuszami a Scrum Team’ami

Szukamy Ciebie, jeśli posiadasz:

 • Co najmniej 4 lata doświadczenia komercyjnego jako Scrum Master
 • Doświadczenie w pracy z rozproszonymi zespołami developerskimi w międzynarodowym środowisku
 • Bardzo dobrą znajomości procesu wytwarzania oprogramowania przy użyciu metodyk zwinnych
 • Bardzo dobrą znajomość j.angielskiego
 • Doświadczenie w administrowaniu narzędziami Agile (takimi jak Jira)
 • Doświadczenie z DevOps, TDD, ATDD
 • Certyfikat Scrum Mastera będzie dodatkowym atutem
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.