Dane osobowe

Serwis www.ttms.pl wymaga danych osobowych jedynie w przypadku chęci skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujmy, iż:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Transition Technologies – Managed Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-030) przy ul. Pawiej 55.
  • Odbiorcą Twoich danych osobowych są spółki z Grupy TT: Transition Technologies S.A., Transition Technologies PSC Sp. z o.o., Transition Technologies – Advanced Solutions Sp. z o.o., Promison Sp. z o.o., Transition Technologies – Software sp. z o.o.
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata
  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem).
  • Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: …
  • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu poza odpowiedzią na wysłane zapytanie i przekazaniem niezbędnych wyjaśnień i/lub materiałów. Formularz kontaktowy jest traktowany jako wstępny kontakt. Późniejsze konwersacje z poszczególnymi działami i członkami naszego zespołu będą prowadzone bezpośrednio za pomocą indywidualnych adresów e-mailowych.