17 lutego 2021 | Marcin Kapuscinski

Salesforce wypuszcza szczepionkę na papierologię

Salesforce wprowadza Inteligentną Automatyzację Dokumentów (IDA), która pomoże firmom i instytucjom z sektora opieki zdrowotnej w digitalizacji procesów zarządzania dokumentami.

Silnikiem napędowym tej funkcjonalności ma być inteligentny czytnik formularzy. Jest to odpowiedź na odwieczny problem konieczności ręcznego wprowadzania danych. Wszelkie przychodzące dokumenty, w tym formularze wypełniane na maszynie lub odręcznie (takie jak skierowania pacjentów), które mogły przybyć w postaci cyfrowej lub papierowej (faksem lub pocztą), będą teraz automatycznie analizowane i kolejkowane tak, aby móc je potem przeglądać, analizować i przetwarzać w Salesforce Health Cloud.

Cele są cztery:

  1. zminimalizowanie obciążeń administracyjnych,
  2. minimalizacja ryzyka kosztownych błędów,
  3. zwiększenie produktywności pracowników,
  4. poprawienie komfortu pacjentów.

 

IDA for Health Cloud pomaga dostawcom, płatnikom, firmom farmaceutycznym i organizacjom zajmującym się urządzeniami medycznymi uprościć sposób przetwarzania i zarządzania dokumentami poprzez następujące funkcjonalności:

  • Ujednolicenie pełnego cyklu życia dokumentów na jednej platformie – personel organizacji zajmujących się opieką zdrowotną może odbierać, przetwarzać i śledzić wszystkie formularze pacjentów w jednym miejscu, eliminując potrzebę przełączania się między różnymi środowiskami.
  • Inteligentne trasowanie – czytnik formularzy z Amazon Textract wykracza poza optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) i wykorzystuje uczenie maszynowe do odczytywania przychodzących dokumentów, finalnie pomagając personelowi w automatycznym kierowaniu ich we właściwe miejsce i umożliwiając np. wcześniejszą realizację recepty pacjenta.
  • Znormalizowane listy kontrolne – klienci mogą stosować wstępnie skonfigurowaną listę kontrolną elementów do wypełnienia za każdym razem, gdy otrzymują dokumenty, takie jak skierowania pacjentów lub formularze.  Na przykład przed zapisaniem pacjenta do programu w celu przeprowadzenia badania leku firma farmaceutyczna może zapewnić, że wszystkie istotne elementy, takie jak zgoda pacjenta i dane osobowe, są gromadzone, rejestrowane i śledzone.

Inteligentny czytnik formularzy, który opiera się na technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR), jest obsługiwany przez Textract, należący do Amazon Web Services (AWS), największej i najpopularniejszej chmury obliczeniowej na świecie. AWS uruchomiło Textract w 2019 roku, wykorzystując uczenie maszynowe, aby umożliwić organizacjom automatyczne wyodrębnianie treści z tabel, formularzy, czy strom internetowych. W 2020 AWS wprowadziło dodatkowe wsparcie dla rozpoznawania pisma ręcznego, a także wiele nowych języków.

Możliwość korzystania z modułu inteligentnego czytania formularzy jest płatna i wymaga dokupienia dodatkowej licencji na Textract w środowisku Salesforce.


Marcin Kapuściński – Transition Technologies Managed Services