31 marca 2021 | Marcin Kapuscinski

TTMS rozpoczyna wsparcie dla NATO Innovation Hub

Transition Technologies – Managed Services uczestniczy we wspieraniu Innovation Hub, specjalnej jednostki, powołanej przez Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji NATO. Eksperci TTMS wspomogą jej działania w obszarze rozwoju systemów informatycznych.

W ostatnich latach wiele krajów, należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego,  rozpoczęło tworzenie innowacyjnych inicjatyw, mających na celu wykorzystanie nowoczesnych technologii, głównie ze sektora komercyjnego, do ich implementacji w środowisku wojskowym.  W poszczególnych krajach ustanowiono ośrodki, mające na celu wsparcie tego wysiłku, m.in. w USA (NSIN, Air Force Kessel Run Lab), Niemczech (Cyber Incubators), Francji (AID) i Wielkiej Brytanii (DSTL). Ich zadaniem jest rozwiązanie obecnych oraz przyszłych problemów sił zbrojnych, chociażby związanych z zmniejszeniem zużycia paliwa przez samoloty sił powietrznych, czy rozwojem autonomicznych systemów bojowych.

Odpowiadając na ten trend, NATO ustanowiło przy Sojuszniczym Dowództwie Ds. Transformacji (ACT – Allied Command Transformation) dedykowaną strukturę, która ma pomóc w skutecznym rozwoju nowoczesnych i innowacyjnych technologii –  iHub Laboratory Capability (iHub). iHub zapewnia przestrzeń do testowania nowych hipotez i rozwiązań, przekształcając je w pomysły zorientowane na użytkownika.

Transition Technologies Managed Services  dołącza do grona firm oraz instytucji naukowych, które będą na co dzień wspierać Innovation Lab w rozwoju technologii. Nasi eksperci będą pracować w określonych projektach w kilku obszarach IT.

To nie pierwsza współpraca TTMS z organizacją międzynarodową. Od 2019 roku świadczymy usługi między innymi dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Po raz pierwszy jednak podejmujemy współpracę bezpośrednio z instytucją podległą NATO. Działania dla tego typu klientów dają nam poczucie realnego wpływu na kształtowanie niezwykle ważnych dla świata sektorów obronności czy kosmicznego – mówi Sebastian Sokołowski Prezes Zarządu w Transition Technologies Managed Services.

 

iHub – co to takiego?

iHub, czyli Innovation Hub, to laboratorium, którego model operacyjny oparty jest na inkubatorze, będącym przestrzenią do testowania hipotez i rozwiązań ukierunkowanych na produkty o minimalnej gotowości (MVP – Minimum Viable Product). Charakterystyczna dla iHub jest ścisła współpraca programistów i użytkowników końcowych. Sprawność przekuwania pomysłów w produkty zapewniają praktyki Agile DevSecOps z przemysłu i najnowsze badania ze środowiska akademickiego.

iHub udostępnia swoim klientom operacyjnym katalog innowacyjnych produktów i usług, z silnym naciskiem na ich szybką, regularną dostawę. Należą one do tzw. SIP, czyli Software-Intensive Products, które są albo przedsięwzięciami stricte programistycznymi, albo oprogramowanie jest ich podstawowym komponentem.

TTMS jest jedną z niewielu firm w Polsce przygotowanych do wsparcia takich innowacyjnych jednostek z sektorów obronności czy kosmicznego. Posiadamy liczne certyfikaty i pozwolenia, których zdobycie trwa czasami latami, a w skład naszego zespołu wchodzą wysoko wyspecjalizowani eksperci, posiadający wiedzę nie tylko techniczną, ale przede wszystkim merytoryczną. W niektorych przypadkach, ze względu na poziom wymaganej ekspertyzy koniecznym okazało się zatrudnienie specjalistów z innych krajów NATO i UE. To pozwala nam rywalizować z firmami na arenie międzynarodowej – dodaje Marcin Kubec, Dyrektor Operacyjny Transition Technologies Managed Services.

Zapotrzebowanie na usługi realizowane przez inkubator nowych technologii iHub ciągle rośnie. Związane jest to z rosnącą rywalizacją w obszarze techniki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz jej Sojusznikami a Chinami – tłumaczy Paweł Fleischer, Business Development Manager ds. sektora obronnego i kosmicznego TTMS – Zauważalna jest rywalizacja między państwami nie tylko w obszarze rozwoju nowego uzbrojenia m.in. broni elektromagnetycznej, pocisków hipersonicznych, ale w szczególności  oprogramowania i przetwarzania danych. Współczesne siły zbrojne są wyposażane w coraz bardziej zaawansowane systemy dowodzenia, łączności, rozpoznania, logistyki, które przetwarzają i dystrybuują ogromne ilości danych. Dlatego obecnie zaczyna kluczową rolę odgrywać oprogramowanie umożliwiające szybkie i pewne przetwarzanie danych.

Nowy trend występujący w sektorze obronnym, charakteryzuje się wzrostem zapotrzebowania na usługi, świadczone przez akceleratory takie jak iHub. Jeśli chodzi o wytwarzanie innowacyjnych produktów, sektor komercyjny (cywilny) ma nad wojskowym wyraźną przewagę. Inicjatywy akceleracyjne mają pomóc tę przewagę zniwelować. Wpływa to na podwyższenie tempa prac, co z kolei sprawia, że istniejące zespoły regularnie powiększane są o najbardziej utalentowanych specjalistów. Działanie pracowników w projekcie jest w pełni przejrzyste i do prześledzenia dzięki wykorzystaniu nowoczesnych zestawów narzędzi Continous Integration i Continous Delivery.


Marcin Kapuściński – Transition Technologies Managed Services