Wróć do strony z webinarami

Praca zdalna w czasach zarazy

Opis webinaru

Jesteśmy w trakcie dużej zmiany. Ta zmiana dokonuje się na naszych oczach. Epidemia koronawirusa trwa, a jej konsekwencją jest przejście na pracę zdalną w wielu organizacjach.

Jaka jest najczęstsza obawa pracodawców? Utrata kontroli. Jak sprawdzić czy pracownicy faktycznie wykonują swoje zadania, kiedy nie widzimy ich pracujących w biurze? Zarządzanie i kontrolowanie rozproszonych zespołów to nie lada wyzwanie dla managerów. Podczas spotkania przedyskutowaliśmy jak przeciwdziałać obniżeniu produktywności pracowników i jakości pracy. Poruszyliśmy także aspekt prawny pracy z domu oraz pokazaliśmy narzędzie, które umożliwia pracą zdalną – platformę do komunikacji i współpracy – Microsoft Teams.

 • Jak (nie)kontrolować pracowników podczas pracy zdalnej?
 • Jakie są aspekty pracy zdalnej od strony prawnej?
 • Jakie narzędzia mogą wspierać pracę zdalną zespołów?

Do wypowiedzi zaprosiliśmy praktyków oraz ekspertów, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Webinar skierowany jest do dyrektorów, kierowników, managerów, liderów, HR, osób zajmujących się komunikacją oraz Change Managementem w swoich organizacjach, a także poszukujących przestrzeni wymiany doświadczeń.

FAQ

Aspekty prawne pracy zdalnej
Paweł Punda (Radca Prawny w Kancelarii Lewczuk Łyszczarek i Wspólnicy)

 

Czy pracodawca może wysłać mnie na urlop przymusowy jeśli nie mam już zaległego urlopu?
Pracodawca nie może przymusowo wysłać pracownika w celu wykorzystania urlopu bieżącego. Ten powinien być wykorzystywany w termiach określonych w planie urlopów. Zgodnie natomiast z ukształtowanym orzecznictwem sądów pracy, Pracodawca ma z kolei możliwość zobowiązania pracownika do wykorzystania urlopu zaległego.
Co z osobami, dla których nie ma zajęcia w domu (np. z powodu niepełnosprawności). Spotkałam się z rodzajem buntu pracownika, który pracuje w domu na własnym komputerze, natomiast ta osoba nie musi pracować.
Telepraca, czy też praca zdalna co do zasady może stanowić alternatywną formę świadczenia pracy dla osób z niepełnosprawnościami. W tym zakresie nie występują zasadnicze ograniczenia. Pamiętaj jednak należy, że pracodawca decydując się na wprowadzenie telepracy jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi niezbędnego sprzętu, oraz jego utrzymania i serwisu.
Jeżeli pracownik nie chciał wykonać pracy zleconej obecnie to czy mogę go wysłać na urlop bezpłatny
Niestety nie. Urlop bezpłatny może być udzielony wyłącznie na wniosek pracownika. W tym zakresie jest konieczna aktywność pracownika. Pracodawca nie ma uprawnień do skierowania pracownika z własnej inicjatywy.
Czy decyzja o wyborze telepracy, bądź pracy zdalnej zależy wyłącznie od pracodawcy? Co z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest bardziej korzystne?
Wprowadzenia możliwości świadczenia pracy w formie telepracy może wyjść z inicjatywy pracodawcy, jak również pracownika, który może w tym zakresie złożyć do pracodawcy wniosek (w formie papierowej lub elektronicznej). Pracodawca powinien uwzględnić wniosek pracownika o wykonywanie pracy w formie telepracy, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.
Jeśli jestem w okresie wypowiedzenia to, czy pracodawca może wysłać mnie w tym okresie na tzw. postojowe (60% wynagrodzenia)?
Okres wypowiedzenia stosunku pracy, to czas w którym praca powinna być normalnie świadczona przez pracownika. Jeśli w okresie wypowiedzenia zaistnieją okoliczności uzasadniające wprowadzenia wynagrodzenia tzw. postojowego, to wydaje się, że mogą nim zostać objęci także pracownicy pozostający w okresie wypowiedzenia.
Czy inicjatywa pracy zdalnej może wyjść tylko ze strony pracodawcy? (np w sytuacji kiedy do wyboru jest „opieka” nad dzieckiem bądź praca zdalna)
Zgodnie z art. 3 tzw. „Spec Ustaw”. Pracodawca w celu przeciwdziałania COVID-19 może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Z przepisu tego wynika, że inicjatywa w skierowaniu pracownika do pracy zdalnej może wyjść wyłącznie od pracodawcy, w odróżnieniu od przypadku telepracy, gdzie z wnioskiem możem wystąpić także pracownik.

 

Narzędzie wspierające pracę zdalną zespołów – Microsoft Teams
Jarosław Szybiński (Business Development Manager TTMS)

Czy znacie Zoom? Czy możecie porównać?
Zoom znam głównie z wysokiej jakości wideokonferencji. Na Teams pracuję od wielu lat od momentu wypuszczenia na rynek. Znalazłem porównanie obu platform: https://www.getapp.com/collaboration-software/a/microsoft-teams/compare/zoom/
Wynika z niego, że Teams sprawdza się bardziej w środowisku średniej/dużej firmy i wszędzie tam, gdzie jest potrzeba integracji z innymi usługami (AD – zarządzanie użytkownikami, maile, kalendarze itp.). Zoom jest chyba łatwiejszy w obsłudze – przynajmniej tak piszą w recenzjach, ma sporo fajnych możliwości w zakresie wideokonferencji (np. sygnalizacja problemów podczas konferencji, możliwość podzielenia grupy na pokoje), ale za to brakuje mu rozwiązań, które są zarządzane przez IT – a więc w dużych firmach, gdzie Teams pewnie wystarczy w 99%, ale za to będzie zgodny z wymaganiami działu bezpieczeństwa i compliance.
Ile z Twojego doświadczenia trwa wdrożenie organizacji w Teamsy?
To mocno zależy od stopnia przygotowania organizacji i trzeba rozpatrywać te pytanie przynajmniej w 2 aspektach:

 1. Aspekt techniczny. Proste wdrożenie Microsoft Teams w firmie, która ma już Office 365 może trwać 1-2 dni, przy założeniu że pracownicy sami pobiorą klienta z Internetu. Z drugiej strony, jeśli firma ma mocno skomplikowaną strukturę AD, problemy z Single SignOn do uporządkowania, potrzeby w zakresie podłączenia telefonii komórkowej itp., to układanie architektury, przygotowanie infrastruktury i poukładanie całości może trwać parę tygodni.
 2. Aspekt ludzki. Jeśli osoby do tej pory nie pracowały w Teams, to uruchamiamy taki proces zgodnie z metodyką ADKAR:
  • Zaczynamy utworzenie planu komunikacji – poinformowaniu pracowników o przejściu na nową platformę, żeby w ogóle wiedzieli, co się święci.
  • Potem po rozmowach wewnątrz przedstawiamy zalety przejścia na Teams w kontekście procesów biznesowych danej firmy, po to żeby wytworzyć chęć do zmiany, niezbędną do jej wdrożenia w firmie.
  • Teraz jest pora na szkolenia zgodnie z utworzonym planem szkoleń – zarówno online, jak e-learning
  • Pracownicy prawidłowo przeszkoleni w zakresie zastosowania Teams w ich konkretnych scenariuszach pracy, mogą teraz efektywnie korzystać
  • Stale przez okres następnych kilku tygodni dostarczamy porad, tworzymy konkursy, wspieramy managerów, po to, żeby nowe umiejętności weszły w krew.

Jak duży kawałek rynku, w dobie przechodzenia na pracę zdalną, Twoim zdaniem zajmie akurat MS Teams?
To bardzo ciekawe pytanie, teraz o market share walczy kilku głównych konkurentów – Microsoft, Slack, Google, Zoom, Facebook i inni, mniejsi gracze. Myślę, że wszyscy oni wygrają – dlatego że sam rynek powiększył się ogromnie wraz z potrzebą pracy zdalnej w wielu firmach, które do tej pory z niej nie korzystały. Więc w liczbach bezwzględnych postęp będzie wszędzie. Jeśli chodzi o rynek, myślę że Microsoft sporo zyska. Zrobili i nadal robią naprawdę dużo i sporo z tych akcji jest teraz darmowa przez okres ½ roku dla firm – to dla Klientów wielka pomoc teraz i myślę, że zwróci się z nawiązką.

 

Jak (nie)kontrolować pracowników podczas pracy zdalnej?
Paweł Grzesik (Trener, konsultant, facylitator)

Jakiś sprawdzony pomysł na dzielenie się z zespołem (ok 50 os.) kto nad czym aktualnie pracuje, a kiedy jest dostępny na ''wrzutki'' od innych? Chodzi o taki przypadek, gdy nie ma możliwości ustalenia stałych godzin takich aktywności ze względu na dużo innych spotkań online w nieregularnych godzinach. Status ''dostępny'' to też za mało – dostępny jest wtedy dla całej firmy.
Polecam 2 narzędzia: Trello – program, który w przejrzystej graficznie formie pozwala wszystkim zainteresowanym śledzić postęp prac w projektach i obłożenie pracą poszczególnych osób. Drugie narzędzie to Slack, które pozwala np. wydzielić kanał czatowy na „wrzutki” i można w łatwy sposób komunikować, kto daną „wrzutkę” przejmuje. Slack pozwala też łączyć się z innymi aplikacjami. Jak rozumiem, tymi możliwościami dysponuje też MS Teams, ale tu nie jestem ekspertem.
Gdzie szukać materiałów, opracowań nt. efektywności pracy w 100% zdalnej vs. tradycyjnej?
Nie znam obszernych pozycji, porównujących efektywność pracy zdalnej do pracy tradycyjnej. Dostępnych jest dużo drobnych materiałów na YouTube i LinkedIn, które najłatwiej znaleźć używając tagów.
Pytanie bardziej ''miękkie'': w jaki sposób mogę zachęcić moich współpracowników (marketing i zarząd) do stworzenia takiego ''heheszkowego'' kanału na Teamsach? Zauważyłam, że raczej jest skłonność do używania do tego typu komunikacji intranetu (Emplo), ale to nie angażuje pracowników tak bardzo jak bym chciała.
Jestem raczej zwolennikiem pytania i wspólnego wypracowania sposobów na „podtrzymywanie relacji” w zespole. Może dobre byłoby pytanie wprost „W jaki sposób możemy wzmacniać relacje w zespole/ troszczyć się o fajną atmosferę? Co możemy zrobić? Jakie mamy pomysły na podtrzymanie atmosfery zespołowej?” Jeżeli rozwiązania zostaną wypracowane razem, to też zaangażowanie w ich wdrożenie będzie znacznie większe, w przeciwnym razie zawsze będzie ktoś, kto będzie się czuł zmuszony.

Masz jakieś pytania? Napisz do nas!

Kontakt