Posiada Pan/Pani starą wersję oprogramowania i niektóre elementy na stronie mogą nie działać poprawnie. Prosimy zaktualizować system, aby korzystać ze wszystkich funkcji na stronie.
light
dark
PL
light
dark

2020 - rok, który zapamiętamy na zawsze

Jak postrzegamy mijający rok w TTMS? Patrząc w skali makro, sektor IT, jeszcze przed pandemią, umacniał się i stabilizował. Po trudnym 2016, kiedy wartość rynku spadła o ponad 5%, kolejne lata przynosiły regularny wzrost. W 2019 dało się zauważyć zdecydowany trend zwyżkowy pracy w zespołach rozproszonych – zupełnie, jakby rynek szykował się na pandemię. Mijające 12 miesięcy wszycy znamy. Choć można powiedzieć, że sektor IT poradził sobie z kryzysem (pisaliśmy o tym tutaj), większość z nas tego roku ma dość i od wielu tygodni odlicza dni do jego końca. W TTMS trochę o tym porozmawialiśmy – oto, jak rok 2020 wyglądał z naszej perspektywy.

Pokora i adaptacja

Mijający rok nauczył nas, że nic nie jest pewne, a ogromną wartością organizacji jest zdolność do szybkiego przystosowania się. Potwierdził, że nadanie pracy w 100% zdalnej formy jest możliwe, a kluczowe stają się dwa aspekty: szybka i właściwa komunikacja oraz błyskawiczne adresowanie potrzeb klientów (czas życia ofert biznesowych w trudnych czasach skrócił się jeszcze bardziej).

Zjawiska, które spotkały nas w 2020, ciężko było przewidzieć, ale można było się do nich zaadaptować. W wielu przypadkach nieodzowna była dywersyfikacja usług oraz portfolio klientów. Kluczem do sukcesu okazywało się np. kierowanie oferty do firm/branż odpornych na zamknięcie gospodarki.

Jak w każdej sytuacji kryzysowej, konieczne było zachowanie zimnej krwi i skupienie się na długofalowym planie wyjścia z opresji, które przyniosła pandemia.

W szczególności, kluczowa okazała się akceptacja i pokora – uznanie, że człowiek, pomimo wysokiego rozwoju cywilizacyjnego i zaawansowanych technologii, nie na wszystko ma wpływ. Z takim założeniem łatwiej „robić swoje”, adaptując się do realiów, które wyznacza „siła wyższa” i zachowując względny spokój ducha w tych niespokojnych czasach.

 

Samodyscyplina

W TTMS rok 2020 był rokiem wysokiej samodyscypliny. Pokazaliśmy, że nawet pracując 100% czasu zdalnie jesteśmy w stanie – dzięki wykorzystaniu technologii – działać skutecznie. Dużym wyzwaniem była zmiana procedur części zagadnień księgowo-kadrowych, z czym sobie oczywiście poradziliśmy, wdrażając założone działania. Zmieniające się warunki nie spowodowały przestojów ani opóźnień zadań, które realizowaliśmy dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Praca zdalna

Sformułowanie „praca zdalna” było – obok słów „koronawirus”, „pandemia”, „lockdown”, czy „obostrzenia”  – jednym z najpopularniejszych w 2020 roku. Masowe przejście firm na tę formułę funkcjonowania, przy wsparciu skokowego rozwoju rozwiązań chmurowych, nie spowodowało spadku jakości wykonywanej pracy. Praktycznie z dnia na dzień zdaliśmy sobie sprawę, że najważniejszym narzędziem stały się dla nas systemy do telekonferencji, ale też z tego, że w określonych okolicznościach przestrzeń biurowa jest zbędnym balastem. Było nam miło nieść skromny kaganek oświaty podczas szkoleń z zagadnień, związanych z pracą zdalną w pierwszej połowie mijającego roku – przeczytasz o tym tutaj.

 

Humanizacja pracy, relacje, normalność

Już po kilku tygodniach zamknięcia w czterech ścianach, zaczęliśmy zadawać sobie pytanie: jak w tak bezprecedensowych okolicznościach utrzymać zdrowe relacje: z otoczeniem, z pracą, a wreszcie z samym/samą sobą?

Po stworzeniu odpowiednich rozwiązań do pracy zdalnej, zaczęliśmy poszukiwać sposobów na jej „humanizację”. Niektóre przychodziły nam intuicyjnie – ciężko nie zauważyć, że w pandemii telekonferencje mają mniej „formalny” charakter i tęsknota za drugim człowiekiem odbija piętno na naszych „callach”. Jakby nie było, takie połączenia imitują naszą pracę w biurze, a tam – oprócz biurek i sal konferencyjnych – są jeszcze korytarze…

Nawet producenci oprogramowania tę tęsknotę zaczęli zauważać, o czym pisaliśmy tutaj.

Rok 2020 pokazał nam, jak ważny jest kontakt z drugim człowiekiem i jak istotne są relacje międzyludzkie w życiu prywatnym i zawodowym. Ciężko je utrzymać na takim poziomie jak rok temu, ale z drugiej strony, aby komuś pomóc, czasem potrzeba naprawdę niewiele. Pamiętajmy, jak wielkim wyzwaniem emocjonalnym jest dla nas wszystkich ten rok i jak różnie sobie z nim radzimy.

 

Zjawiska rynkowe

Wypunktujmy zjawiska, które zauważyliśmy podczas ostatnich 12 miesięcy.

 • Nastąpiła szeroko pojęta wirtualizacja klasycznych usług on-site – np. przeniesienie dużych konferencji do Internetu, nauka zdalna na dużą skalę.
 • W wielu gałęziach gospodarki nastąpiła przyspieszona cyfryzacja.
 • Dla wielu firm konieczność funkcjonowania w trybie online stała się trampoliną do zwielokrotniania przychodów.
 • Niepewność sytuacji na rynku, spowodowana pandemią, przyczyniła się do rozregulowania terminów płatności kontrahentów zagranicznych, ale jednocześnie wpłynęła na większą terminowość klientów polskich. W stosunku do lat ubiegłych nasi polscy kontrahenci przestrzegali terminów płatności dużo częściej, co było miłym gestem w trosce o kontynuację działań w naszej branży.
 • W firmach wystąpiły problemy w związku z brakiem zabezpieczonego backlogu zamówień.
 • Wyraźny trend zatrudniania specjalistów od cyberbezpieczeństwa, AI, blockchain na zewnątrz.
 • Nastąpił wzrost zainteresowania outsourcingiem i nearshoringiem.
 • W branżach o niskiej świadomości technologicznej dał się zauważyć wzrost znaczenia rozwiązań IT.
 • Nastąpiło jeszcze większe ukierunkowanie na usługi chmurowe, bezpieczeństwo sieci, e-commerce, pozyskiwanie danych i ich wykorzystanie komercyjne. Ciężko nie zauważyć ogromnego udziału branży IT w przystosowaniu innych gałęzi gospodarczych do pracy zdalnej.
 • Wiele inwestycji w firmach zostało cofniętych lub zamrożonych niezależnie od tego. czy branża została dotknięta skutkami pandemii w większym czy mniejszym stopniu. Wszystkim udzielił się niepokój i niepewność, jak gospodarka polska i światowa poradzą sobie z kryzysem.
 • Branże, które rosły podczas pandemii, wraz z umacnianiem swojej pozycji starały się pokazać swoją odpowiedzialność poprzez angażowanie się w akcje społeczne i charytatywne (hurtownie przekazywały pracownikom szpitali żywność, organizacje przekazywały dzieciom laptopy, etc.).
 • Firmy przemodelowały modele sprzedaży i dystrybucji, zwiększyło się znaczenie e-commerce i platform do nauki zdalnej (wzrost zainteresowania kursami na platformach online).

 

Dlaczego Albatros znakomicie lata?

Żyjemy w erze internetu, a trudy naszej codzienności zapisuje wyszukiwarka Google – Gall Anonim naszych czasów. I co prawda, wśród najpopularniejszych wpisywanych zapytań w 2020 r. znalazły się m.in. „co to jest nauczanie hybrydowe”, czy „jak uszyć maseczkę”, to pojawiły się tam także nurtujące nas zagadnienia „dlaczego albatros znakomicie lata” oraz „dlaczego Gerwazy zrezygnował z zemsty na rodzinie Sopliców”. I niech będzie to choć skromny zwiastun normalności w 2021 r.


Marcin Kapuściński – Transition Technologies MS S.A.