15 września 2021 | Urszula Jarosz
Kluczem do sukcesu w eksporcie jest specjalizacja i dostarczanie usług innych niż konkurencja.

Materiał dla dziennika „Rzeczpospolita” dodatek Vademecum Eksportera

 

Sebastian Sokołowski – Prezes Zarządu Transition Technologies MS S.A.:

W ostatnich latach widoczny jest silny eksport polskich usług informatycznych. Polska jest wymieniana jako jeden ze światowych graczy obok Indii, Wietnamu, Chin czy też Rumunii, Ukrainy i Bułgarii.

TTMS jest jedną z wysokospecjalizowanych polskich firm działających globalnie – dostarczamy usługi oczywiście głównie z biur zlokalizowanych w Polsce, ale mamy też własne spółki lub biura handlowe w 6 innych krajach.

Kluczem do sukcesu w eksporcie jest specjalizacja i dostarczanie usług innych niż konkurencja –TTMS, specjalizuje się w tzw. usługach zarządzanych IT (managed services), w ramach których nie tylko dostarczani są eksperci i ich praca, ale dostawca usług jest odpowiedzialny za całe zespoły programistyczne i projekty – od samej analizy systemów poprzez kompleksowe wykonanie oprogramowania i jego utrzymanie. Managed services jest najbardziej zaawansowaną technologicznie formą usług outsourcingu IT i obecnie preferowaną przez największe światowe korporacje. Polska może być konkurencyjna na globalnym rynku IT nie tyle konkurując ceną i ilością programistów, choć to oczywiście także ważne, ale cały czas podnosząc jakość, kompetencje oraz poziom zaawansowania oferowanych usług.

Polski sektor IT posiada unikalną umiejętność prowadzenia projektów charakteryzujących się często ekstremalnie krótkimi czasami realizacji i wymagającymi dużych kompetencji od osób je realizujących- polskie firmy wypadają pod tym względem dużo lepiej niż konkurencja z zagranicy.

Dodatkowym impulsem dla rozwoju usług IT stała się oczywiście pandemia COVID – praca zdalna stała się nową normalnością, a zapotrzebowanie na rynku światowym jeszcze bardziej przyspieszyło. Wydaje się, że właśnie eksport usług biznesowych w sektorze informatyki i to tych najbardziej złożonych i skomplikowanych może być naszą narodową specjalnością w nowym technologicznym, post-covidowym świecie.