Posiada Pan/Pani starą wersję oprogramowania i niektóre elementy na stronie mogą nie działać poprawnie. Prosimy zaktualizować system, aby korzystać ze wszystkich funkcji na stronie.
light
dark
PL
light
dark
08 lutego 2022 | Jakub Pacholski
TTMS dynamicznie rośnie i kontynuuje przygotowania do debiutu giełdowego

Outsourcing usług IT i biznesowych w Europie osiągnął rekordowy poziom w 2021 r., a jednym z beneficjentów trendu rosnącego zapotrzebowania firm na outsourcing usług IT jest Transition Technologies MS S.A. (TTMS), dostawca nowoczesnego outsourcingu IT dla globalnych korporacji. Po trzech kwartałach 2021 r. TTMS odnotował silny dwucyfrowy wzrost sprzedaży (+26% r/r) i zyskowności (+49% r/r). Tak dobre wyniki finansowe to efekt dalszej koncentracji na międzynarodowych projektach w stabilnych sektorach gospodarki, rozszerzania bieżących umów ramowych i pozyskiwania kolejnych zagranicznych zamówień. Kolejnym krokiem w rozwoju TTMS ma być przeprowadzenie oferty publicznej na GPW.Rynek outsourcingu usług IT ciągle mocno się rozwija i według prognoz osiągnie na koniec 2025 r. poziom blisko 400 mld USD. Dla porównania, na koniec 2019 r. wartość globalnego rynku outsourcingu usług IT szacowano na poziomie 334 mld USD. Ubiegły rok także był bardzo udany dla branży,
– jak poinformował dział doradztwa technologicznego Information Services Group (ISG) organizacje w całej Europie wydały najwięcej w historii na outsourcing usług IT i biznesowych.

Obserwując sytuację na światowym rynku IT w 2021 r. dostrzegamy, że coraz więcej firm korzysta z outsourcingu usług IT. Z naszej perspektywy szczególnie istotne jest to, że według dostępnych nam danych, rośniemy jeszcze szybciej niż rynek. Wypracowaliśmy świetne wyniki po trzech kwartałach 2021 roku i bardzo dobrze oceniamy możliwości naszego dalszego rozwoju – podkreśla Sebastian Sokołowski, Prezes Zarządu TTMS.

W okresie od stycznia do września 2021 r. przy 26-procentowym wzroście przychodów z działalności operacyjnej (do 94,4 mln zł) TTMS wypracował zysk netto w wysokości 13,8 mln zł (+49% r/r).

Do kluczowych wydarzeń mających wpływ na wyniki po trzech kwartałach ub.r., Spółka zalicza między innymi: rozszerzenie w drugim kwartale umów ramowych z wieloletnimi klientami, tj. Roche czy Schneider Electric, korzystna indeksacja stawek współpracy, pozytywnie wpływająca na marżowość w trzecim kwartale 2021 r., czy też pozyskanie nowych kontraktów. Spółka planuje debiut na GPW w 2022 r., który ma pomóc
w realizacji ambitnego planu dalszego rozwoju.

Wzrost organiczny chcemy stopniowo uzupełniać rozwojem poprzez akwizycje. Pomogą nam one w dotarciu do nowej grupy klientów na nowych rynkach i zwiększaniu liczby wysokomarżowych projektów. To także potencjalny sposób docierania do wysokiej klasy specjalistów i managerów z lokalnych rynków i wzmacnianie międzynarodowego zespołu. Wypracowaliśmy efektywne rozwiązania HR, z sukcesem zwiększamy zatrudnienie i mamy niską rotację pracowników. Mamy doświadczenie
w budowaniu spółek od podstaw, np. spółki w Malezji, która otworzyła nas na rynek azjatycki. Mamy także za sobą przejęcie, m.in. zrealizowaliśmy akwizycję duńskiej spółki, która pozwoli nam zwiększyć obecność
w Skandynawii. Rynek outsourcingu IT to rynek międzynarodowy
z ogromnymi możliwościami rozwoju – mówi Sebastian Sokołowski.

Trendy rynkowe i TTMS

Globalny trend cyfryzacji generuje stały wzrost popytu na usługi typu osutsourcingu IT. Globalni gracze, korzystający z outsourcingu IT na co raz większą skalę, wymagają wysokich kompetencji technicznych, w tym posiadania unikalnych certyfikatów potwierdzających spełnianie szeregu wymogów pozwalających na prace w danej branży np. farmaceutycznej czy zbrojeniowej. Na te potrzeby odpowiada TTMS.

Unikalne certyfikaty, dostęp do specjalistów i wykorzystanie najnowszego oprogramowania stanowią silne bariery wejścia dla nowych graczy. Duża część oferowanych przez TTMS usług charakteryzuje się wysoką specjalizacją i jednocześnie niską liczbą podmiotów konkurencyjnych. Szacuje się, że rynek outsourcingu usług IT stanowi około 32% rynku usług IT.

Wybrane dane finansowe po 1-3Q 2021

Wybrane dane finansowe (w tys. zł) 1-3Q2021 1-3Q2020 Zmiana
Przychody z działalności operacyjne 94 443 75 233 26%
EBITDA 19 421 14 046 38%
Marża EBITDA 20,6% 18,7% 1,9 pp.
Zysk operacyjny 17 134 11 810 45%
Marża z zysku operacyjnego 18,1% 15,7% 2,4 pp.
Wynik netto 13 833 9 288 49%
Marża zysku po opodatkowaniu 14,6% 12,3% 2,3 pp.

 

Kontakt dla mediów:
Magda Kołodziejczyk
e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl
T: 22 416 01 02, 501 16 88 07
Marta Kornet
e-mail: marta.kornet@mplusg.com.pl
T: 22 416 01 02, 503 186 855

O SPÓŁCE

Transition Technologies MS S.A.(„TTMS„) to szybko rosnący dostawca nowoczesnego outsourcingu IT w Polsce i na rynkach zagranicznych. TTMS należy do Grupy Transition Technologies, jednego z największych podmiotów branży IT w Polsce.

Managed services, podstawowy model działania przyjęty przez TTMS, to rozwiązanie, które w odróżnieniu od typowych form świadczenia usług wynajmu pracowników IT (body leasing czy team leasing) wymaga posiadania unikalnych kompetencji technologicznych. Odpowiedzialność za utrzymanie i rozwój wybranego rozwiązania informatycznego znajduje się po stronie dostawcy usług – TTMS. Managed services realizowane są
w formie kontraktów długoterminowych.

Podstawowe usługi świadczone przez TTMS to: rozwój i utrzymanie systemów IT, kompleksowa realizacja projektów, konsulting IT, szkolenia
e-learningowe, dedykowane centra obsługi. Wśród wykorzystywanych przez TTMS technologii, kompetencji są m.in.: platforma Salesforce, Adobe Experience Manager (AEM), cloud computing, rozwiązania Microsoft, systemy klasy Enterprise, Data Science, Business Intelligence.

Najbardziej innowacyjne technologie wykorzystywane w usługach pozwalają Spółce na pozyskiwanie ciekawych kontraktów, m.in. z NATO Innovation HUB czy współpracę w obszarze Data Science z klientami
z branży farmaceutycznej. TTMS jest m.in. dostawcą zaawansowanych usług IT dla Roche w skali globalnej. Spółka posiada również status Centrum R&D na terenie Francji, który jest efektem współpracy z jednym
z największych klientów z sektora przemysłowego, firmą Schneider Electric.

TTMS posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę znającą lokalne rynki, działa na trzech kontynentach. TTMS posiada dwie spółki zależne: Transition Technologies Managed Services Ltd z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) oraz TTMS Software SDN Bhd. z siedzibą w Kuala Lumpur (Malezja). W Danii TTMS działa poprzez spółkę zależną ConCor A/S,
w której w październiku 2021 r. nabył większościowy pakiet akcji (56%).
W Polsce posiada 8 biur, w tym siedzibę w Warszawie oraz zagraniczne przedstawicielstwa handlowe w Austrii, w USA (San Francisco, Tampa),
a także w Singapurze. TTMS zatrudnia łącznie około 675 osób (dane na koniec grudnia 2021 r.).

Największym akcjonariuszem TTMS jest Transition Technologies S.A. posiadająca 33,38% akcji. Pozostałe udziały należą do menedżerów związanych z Grupą TT i bezpośrednio z TTMS.

Więcej informacji na: https://ttms.pl/

Nota prawna:
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Transition Technologies MS S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., będzie, w przypadku jego zatwierdzenia, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, jej grupie i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty publicznej w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Niniejszy materiał nie stanowi reklamy lub rekomendacji lub innych informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną bądź rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii. Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera oraz nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, jak również zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii bądź jakiejkolwiek innej jurysdykcji,
w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem.