Posiada Pan/Pani starą wersję oprogramowania i niektóre elementy na stronie mogą nie działać poprawnie. Prosimy zaktualizować system, aby korzystać ze wszystkich funkcji na stronie.
light
dark
PL
light
dark

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

§ 1 Cel informacji

Celem informacji jest zapewnienie informacji o przetwarzaniu danych osobowych Transition Technologies MS S.A. (TTMS), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.

§ 2 Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Transition Technologies MS S.A., mająca siedzibę w Warszawie (01-030) przy ul. Pawiej 55; adres korespondencyjny : ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa.

§ 3 Dane kontaktowe administratora

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email rodo@ttms.pl, a także pisemnie na adres korespondencyjny administratora.

§ 4 Cele przetwarzania i podstawa prawna
Proces Cel Podstawa
Korespondencja tradycyjna i elektroniczna Komunikacja Prawnie uzasadniony interes Administratora
Rekrutacja i zatrudnienie Weryfikacja kwalifikacji kandydata do pracy, realizacja obowiązków administratora jako pracodawcy Obowiązek wynikający z przepisów prawa lub zgoda właściciela danych
Relacje z kontrahentami :
· dane kontaktowe przedstawicieli kontrahentów,
· dane klientów kontrahentów (jeżeli umowa z kontrahentem obejmuje przetwarzanie danych osobowych jego klientów)
Prowadzenie działań zmierzających do zawarcia umowy lub realizacja zobowiązań wynikających z umowy z kontrahentem, w tym ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Czynności niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy administratorem a kontrahentem
Monitoring wizyjny Zapewnienie bezpieczeństwa Prawnie uzasadniony interes Administratora

Proces

Korespondencja tradycyjna i elektroniczna

Rekrutacja i zatrudnienie

Relacje z kontrahentami :
· dane kontaktowe przedstawicieli kontrahentów,
· dane klientów kontrahentów (jeżeli umowa z kontrahentem obejmuje przetwarzanie danych osobowych jego klientów)

Monitoring wizyjny

Cel

Komunikacja

Weryfikacja kwalifikacji kandydata do pracy, realizacja obowiązków administratora jako pracodawcy

Prowadzenie działań zmierzających do zawarcia umowy lub realizacja zobowiązań wynikających z umowy z kontrahentem, w tym ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Zapewnienie bezpieczeństwa

Podstawa

Prawnie uzasadniony interes Administratora

Obowiązek wynikający z przepisów prawa lub zgoda właściciela danych

Czynności niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy administratorem a kontrahentem

Prawnie uzasadniony interes Administratora

§ 5 Odbiorcy danych

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane spółkom w Grupie Transition Technologies, innym podmiotom świadczącym usługi administratorowi (wyłącznie po podpisaniu umowy powierzenia danych) oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa.

§ 6 Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie występuje.

§ 7 Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych jest zgodny z przepisami określającymi maksymalne terminy dla poszczególnych kategorii danych.

§ 8 Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

§ 9 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego :
· Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), www.uodo.gov.pl.

§ 10 Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany lub profilowanie

Nie występuje.

W TTMS wdrożona i utrzymywana norma ISO/IEC 27001 : 2017 jest fundamentem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji