Information on the processing of personal data

§ 1 The purpose of the information

Celem informacji jest zapewnienie informacji o przetwarzaniu danych osobowych Transition Technologies MS S.A. (TTMS), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.

§ 2 Administrator’s identity

Administratorem danych jest Transition Technologies MS S.A., mająca siedzibę w Warszawie (01-030) przy ul. Pawiej 55; adres korespondencyjny : ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa.

§ 3 Administrator’s contact details

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email rodo@ttms.pl, a także pisemnie na adres korespondencyjny administratora.

§ 4 Purposes of processing and legal basis
Process Purpose Basis
Electrionic and traditional correspondence Communitation The legitimate interest of the administrator
Recruitment and employment Cerification of the candidate’s qualifications for work, fulfillment of administrator’s duties as an amployer. Obligation resulting from legal provisions or consent of the data owner.
Relacje z kontrahentami :
· dane kontaktowe przedstawicieli kontrahentów,
· dane klientów kontrahentów (jeżeli umowa z kontrahentem obejmuje przetwarzanie danych osobowych jego klientów)
Prowadzenie działań zmierzających do zawarcia umowy lub realizacja zobowiązań wynikających z umowy z kontrahentem, w tym ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Actions necessary to conclude or perform a contract between the administrator and the contractor.
Video monitoring Safety ensuring The legitimate interest of the administrator

Process

Electrionic and traditional correspondence

Recruitment and employment

Relacje z kontrahentami :
· dane kontaktowe przedstawicieli kontrahentów,
· dane klientów kontrahentów (jeżeli umowa z kontrahentem obejmuje przetwarzanie danych osobowych jego klientów)

Video monitoring

Purpose

Communitation

Cerification of the candidate’s qualifications for work, fulfillment of administrator’s duties as an amployer.

Prowadzenie działań zmierzających do zawarcia umowy lub realizacja zobowiązań wynikających z umowy z kontrahentem, w tym ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Safety ensuring

Basis

The legitimate interest of the administrator

Obligation resulting from legal provisions or consent of the data owner.

Actions necessary to conclude or perform a contract between the administrator and the contractor.

The legitimate interest of the administrator

§ 5 Data recipents

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane spółkom w Grupie Transition Technologies, innym podmiotom świadczącym usługi administratorowi (wyłącznie po podpisaniu umowy powierzenia danych) oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa.

§ 6 Transferring personal data to a third country or an international organization

Does not occur.

§ 7 Data storage period

The period of data storage is in accordance with the provisions specifying maximum time limits for individual data categories.

§ 8 Data Subject Rights

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

§ 9 The right to lodge a complaint with the supervisory authority

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego :
· Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), www.uodo.gov.pl.

§ 10 Automated decision making or profiling

Does not occur.

W TTMS wdrożona i utrzymywana norma ISO/IEC 27001 : 2017 jest fundamentem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji