You have an old version of the software. The website may not work properly. Please update your system to view the page with all available features.
light
dark
EN
light
dark

General regulation on the protection of personal data

Personal data

Serwis www.ttms.pl wymaga danych osobowych jedynie w przypadku chęci skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujmy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Transition Technologies MS S.A. z siedzibą w Warszawie (01-030) przy ul. Pawiej 55.
  2. Odbiorcą Twoich danych osobowych są spółki z Grupy TT: Transition Technologies S.A., Transition Technologies PSC Sp. z o.o., Transition Technologies – Advanced Solutions Sp. z o.o., Promison Sp. z o.o., Transition Technologies - Software sp. z o.o.
  3. Your personal data will be stored for 3 years.
  4. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem).
  5. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: marketing@ttms.pl
  6. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu poza odpowiedzią na wysłane zapytanie i przekazaniem niezbędnych wyjaśnień i/lub materiałów. Formularz kontaktowy jest traktowany jako wstępny kontakt. Późniejsze konwersacje z poszczególnymi działami i członkami naszego zespołu będą prowadzone bezpośrednio za pomocą indywidualnych adresów e-mailowych.