You have an old version of the software. The website may not work properly. Please update your system to view the page with all available features.
light
dark
EN
light
dark

GDPR information clause regarding the processing of personal data

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Transition Technologies MS S.A.
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-030) przy ul. Pawia 55.
 2. Contact with the administrator is possible by phone at no. tel .: +48 22 378 45 58, or by e-mail to the following address: rodo@ttms.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie dobrowolnej zgody. Przesłanie formularza elektronicznego wraz z załącznikami jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez okres 3 miesięcy licząc od daty wpływu aplikacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; dalej: RODO), a dokładniej lit „a” ww. przepisu – gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub lit „b” ww. przepisu – gdy przetwarzanie jest konieczne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Równoległą podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa
  w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez Administratora Twoje dane osobowe będą zapisane w bazie i przechowywane przez okres 9 miesięcy od zakończenia okresu, o którym mowa w punkcie 3.
 6. The recipient of your personal data is Traffit Sp. z o.o. (provider of the system used for recruitment).
 7. W przypadku udzielenia zgody na uczestnictwo w procesach rekrutacji prowadzonych przez spółki z grupy kapitałowej Transition Technologies odbiorcami Twoich danych osobowych będą ponadto: Transition Technologies S.A., Transition Technologies PSC Sp. z o.o., Transition Technologies Advanced Solutions Sp. z o.o., Transition Technologies-Software Sp. z o.o.
  i Promison Sp. z o.o.
 8. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem).
 9. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia
  w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa z dopiskiem RODO, lub poprzez adres mailowy: rodo@ttms.pl
 10. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Providing personal data is voluntary, but necessary for the recruitment process.