Posiada Pan/Pani starą wersję oprogramowania i niektóre elementy na stronie mogą nie działać poprawnie. Prosimy zaktualizować system, aby korzystać ze wszystkich funkcji na stronie.
light
dark
PL
light
dark

Jak nauczyłam się tworzyć aplikacje?

Czy tworzenie aplikacji w narzędziu low-code jest trudne? Jaka jest bariera wejścia w przypadku Webcona? W poniższym artykule opisuję drogę, którą przeszłam, z punktu widzenia „niekodującej” absolwentki Akademii Webcon.

Webcon to narzędzie low-code, służące do usprawniania procesów biznesowych. Z jego pomocą zautomatyzujemy przepływy zadań, stworzymy przyjazne dla użytkownika formularze oraz wygenerujemy niezbędne dokumenty i załączniki.

Źródło: https://webcon.com/pl/system/

Dzięki intuicyjności narzędzia Webcon wykorzystującego metodę „building blocks”, zbudowanie w pełni sprawnych i funkcjonalnych aplikacji będzie możliwe nawet dla osób, które o programowaniu wiedzą niewiele lub wręcz nic.

Przekonałam się o tym sama podczas praktyk studenckich w firmie TTMS. To tam po raz pierwszy miałam styczność z narzędziem Webcon, a wystarczył zaledwie tydzień, abym wraz z pozostałymi uczestnikami potrafiła stworzyć pierwsze proste aplikacje.

Od czego zacząć?

Aby zbudować proces, w pierwszej kolejności należy dodać schemat, określający jakie kroki będą się na niego składały oraz w jaki sposób będą ze sobą powiązane kolejnymi ścieżkami widocznymi dla użytkownika w dalszym etapie w formularzu.

Schemat buduje się z gotowych elementów oparciu o metodę Drag & Drop, co wraz z graficznym zobrazowaniem skutkuje wysoką intuicyjnością zauważalną już od samego początku pracy z narzędziem.

Rys 1. Tworzenie schematu graficznego procesu

Do wyboru mamy następujące rodzaje kroków:

 • Krok startowy – pierwszy krok procesu
 • Krok pośredni – krok niebędący ani startowym ani końcowym, wymagający przypisania zadania do wybranej osoby
 • Krok systemowy – krok niebędący ani startowym ani końcowym, niewymagający przypisania zadania, przenoszący przypisane zadania na kroku na następny krok
 • Krok oczekiwanie na podobiegi – pozwala na oczekiwanie na zakończenie zadania w obrębie obiegów zależnych, równorzędnych oraz podobiegach
 • Krok sterowania obiegiem – pozwala na zdefiniowanie różnych ścieżek przejścia w zależności od spełnienia przez element warunku sprawdzanego na kroku
 • Krok końcowy pozytywny
 • Krok końcowy negatywny

W przypadku, gdy z jednego kroku wychodzi kilka ścieżek, na dole formularza użytkownika pojawią się przyciski pozwalające na wybór, którą ścieżką ma nastąpić przejście.

Rys 2. Wygląd formularza na kroku Akceptacji (po konfiguracji matrycy atrybutów) – na dole widoczne dwie możliwe ścieżki przejścia

Wyjątek od powyższej sytuacji stanowi krok sterowania obiegiem – wówczas decyzję o wyborze ścieżki podejmuje nie użytkownik, lecz system w sposób automatyczny na podstawie ustalonej przez nas podczas konfiguracji kroku reguły oraz danych formularza. O tworzeniu reguł nieco więcej będzie w dalszej części artykułu.

Po skonfigurowaniu kroków należy dodać atrybuty, czyli pola na formularzu, które będą przechowywały różne typy danych. Widoczność, edytowalność oraz wymagalność atrybutów w poszczególnych krokach ustawiamy na Matrycy atrybutów.

Rys 3. Konfiguracja matrycy atrybutów

Do konfiguracji zachowania atrybutów na formularzu mamy do dyspozycji trzy rodzaje pól:

 • Niebieskie pole – atrybut widoczny/niewidoczny
 • Zielone pole – atrybut tylko do odczytu/tylko do odczytu z możliwością zmiany przez JavaScript/edytowalny
 • Czerwone pole – atrybut wymagany/niewymagany

Czy to już wszystko?

Taka wstępna konfiguracja pozwala nam na uruchomienie procesu, wypełnienie formularza i przejście do kolejnego kroku – aż do kroku końcowego, zamykającego proces. Często jednak zdarza się, że prawidłowe, w pełni funkcjonalne działanie aplikacji wymaga od nas wprowadzenia dodatkowych reguł i walidacji danych wprowadzanych w formularzu. Podobnie jak wcześniej, również w tym momencie najczęściej nie musimy przejmować się brakiem umiejętności programowania – w edytorze reguł Webcon znajdziemy bowiem przybornik z gotowymi elementami, z których możemy z wykorzystaniem metody Drag & Drop tworzyć reguły bez pisania linijki kodu.

Przybornik składa się z następujących zakładek:

 • Operacje – tu znajdziemy operatory arytmetyczne, operatory logiczne oraz operatory porównania obsługiwane przez Webcon.
Rys 4. Zakładka Operacje w edytorze reguł
 • Funkcje – tu znajdziemy szereg wbudowanych funkcji, które pozwolą nam znacząco usprawnić przebieg tworzenia reguł.
Rys 5. Zakładka Funkcje w edytorze reguł formularza

Funkcje pogrupowane są w katalogi tematyczne, a ich nazwy jasno wskazują na przeznaczenie. Jeśli mielibyśmy wątpliwość jak użyć danej funkcji, to po przeciągnięciu jej do pola edycji reguły i najechaniu na nią kursorem, uzyskamy pełną informację o jej działaniu i przyjmowanych argumentach.

Rys 6. Opis działania funkcji
 • Wartości – tu możemy odwoływać się do wartości przechowywanych przez atrybuty bieżącego formularza, wcześniej utworzonych stałych, atrybutów systemowych oraz zmiennych kontekstowych.
Rys 7. Zakładka Wartości w edytorze reguł

Panel wartości pozwala w sprawny sposób tworzyć warunki sterowania obiegiem. W przykładzie z rysunku 1 mamy do czynienia z procesem urlopowym, który zawiera krok sterowania obiegiem „Czy wymaga akceptacji?” – na tym kroku chcemy sprawdzić, czy wybrany przez użytkownika typ urlopu jest urlopem na żądanie i jeśli tak, to wówczas pominąć krok akceptacji. W tym celu z kroku sterowania obiegiem prowadzimy dwie ścieżki – jedną dla urlopu na żądanie i drugą dla pozostałych typów urlopu. W zakładce Sterowanie obiegiem w panelu konfiguracyjnym kroku wpisujemy regułę.

Rys 8. Reguła na sterowanie obiegiem

Zazwyczaj w regułach wyboru ścieżki korzystamy z dwóch funkcji:

 • IF THEN – umożliwiającej wprowadzenie warunku i skutku
 • PATH – umożliwiającej wybranie ścieżki, którą mamy przejść po sprawdzeniu warunku

W naszym przypadku wartością formularza, którą będziemy sprawdzać jest ID typu urlopu wybranego przez użytkownika. Dla urlopu na żądanie jest ono równe 3507.

 • Obiekty – tu możemy odwoływać się do źródeł danych oraz danych aplikacji.
Rys 9. Zakładka Obiekty w edytorze reguł biznesowych

W grupie Aplikacje możemy odwoływać się do wartości atrybutów aplikacji przechowywanych w bazie danych (w regułach biznesowych), typów formularzy, obiegów oraz poszczególnych kroków procesu.

 • Parametry – tu możemy dodać lub odwołać się do wcześniej stworzonego parametru.
Rys 10. Zakładka Parametry w edytorze reguł

Dzięki parametrom możemy tworzyć uniwersalne reguły, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane dla różnych pól. Parametry dla rozróżnienia zaznaczone są żółtym kolorem.

Rys 11. Tworzenie reguły z parametrem – Walidacja daty

Każdorazowo przy wywoływaniu reguły z parametrem zostaniemy zapytani jaką wartość ma przyjąć każdy z nich – możemy wówczas odnieść się np. do wartości atrybutu z formularza.

Na powyższym przykładzie reguła Walidacja daty została wykorzystana dwukrotnie dla porównania ze sobą różnych dat. Wykorzystano tu wartości atrybutów formularza oraz funkcję TODAY zwracającą bieżącą datę.

Czy wykorzystanie umiejętności programistycznych jest możliwe?

Bardziej zaawansowane wymagania biznesowe mogą niekiedy narzucać konieczność wykorzystania podstaw programowania. Podczas tworzenia reguł możemy korzystać z funkcji integracji:

 • SQL COMMAND – pozwalającej na wykonanie zapytania i pobranie wartości ze wskazanej bazy danych
 • SDK EXECUTION – pozwalającej na wyliczenie wartości przy użyciu Reguły biznesowej SDK

Umiejętność pisania zapytań SQL przyda nam się również przy tworzeniu źródeł bazy MSSQL czy dodawaniu do procesu niektórych akcji np. akcji integracji, akcji uruchamiania i przesuwania podobiegu oraz zmiany wartości wielu pól. Podczas tworzenia wzorów maili możemy natomiast wykorzystać znajomość podstaw JavaScript, aby sformatować wygląd szablonu. Warto dodać, że również tutaj wbudowane funkcje i polecenia Webcon w znaczący sposób ułatwią nam pracę.

Podsumowanie

Odpowiadając na zawarte w tytule artykułu pytanie – tworzenie aplikacji obecnie nie wymaga umiejętności programowania. Coraz bardziej popularne narzędzia low-codowe jak m. in. Webcon korzystają bowiem z intuicyjnych metod, takich jak w przypadku Webcona: „building blocks” oraz Drag & Drop, dostarczając nam gotowe elementy do budowania aplikacji i sprawiając, że proces ten staje się przystępny, zrozumiały, przyjemny i możliwy do przeprowadzenia niemalże przez każdego. Brak konieczności pisania wielu linijek kodu wiąże się również z ogromną oszczędnością czasu. Umiejętności programistyczne mogą być jednak wykorzystane, pozwalając na tworzenie dużo bardziej zaawansowanych rozwiązań i realizację skomplikowanych wymagań biznesowych. Często jednak nie są one niezbędne do stworzenia w pełni funkcjonalnego produktu.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego podcastu Odkodowujemy IT i posłuchania odcinka, poświęconego Webcon BPS: