14-10-2021 |

Professional Data Sientist

Twoje zadania:

 • Wspieranie industrializacji bazy kodowej Personify, w tym optymalizacja kodu i refaktoring
 • Ścisła współpraca z użytkownikami oraz zespołem projektowym
 • Uczestnictwo w spotkaniach SCRUM

Szukamy Ciebie, jeśli posiadasz:

 • Dobre zrozumienie Pythona (szeroka znajomość bibliotek Pythona, umiejętność pisania kodu pythonowego,znajomość dokumentów PEP
 • Doświadczenie pracy w NLP (co najmniej 1+ rok)
 • Stosowanie dobrych praktyk kodowania (DRY, KIS, zasady OOP)
 • Doświadczenie z Amazon AWS, w szczególności Redshift, AWS Lambda, S3, i ewentualnie inne 
 • Doskonała znajomość języka SQL (w szczególności PgSQL)
 • Wykształcenie wyższe z zakresu informatyki, statystyki, matematyki, systemów informatycznych lub inne pokrewne doświadczenie
 • Bardzo dobre zrozumienie podstaw Data Science: testowanie modelowych zbiorów danych, overfitting, klasyfikacja, klasteryzacja
 • Znajomość i doświadczenie w pracy z wykorzystaniem metodyk zwinnych 
 • Dobrą znajomość języka angielskiego min. B2

Oferujemy:

 • Możliwość realizowania ciekawych i wymagających projektów
 • Elastyczne godziny pracy
 • Świetną, niekorporacyjną atmosferę
 • Stabilne warunki zatrudnienia (UoP lub B2B)
 • Możliwość rozwoju i awansu
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Możliwość pracy zdanej
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.
12-10-2021 |

Data Engineer

Twoje zadania:

 • Praca nad cyfrowym produktem klienta, który umożliwia przewidywalne utrzymanie urządzeń i komponentów klienta
 • Poprawa efektywności organizacji wsparcia (rozwiązywanie problemów)
 • Wkład w nowe projekty i funkcje urządzeń klienta

Szukamy Ciebie, jeśli posiadasz:

 • Doświadczenie w rozwoju Kafka lub podobnym rozwoju streamingu (AWS kinesis, GC dataflow, solace itp.)
 • Doświadczenie w zarządzaniu Kafka na platformie Heroku
 • Doświadczenie z narzędziami automatyzacji takimi jak Jenkins, Docker i Kubernetes
 • Doświadczenie z praktykami devops takimi jak CI/CD
 • Doświadczenie w tworzeniu i administrowaniu on-premise / cloud Kafka platform, które obejmuje tworzenie kopii zapasowych i mirroring brokerów Kafka Cluster
 • Znajomość języka angielskiego B2/C1

Oferujemy:

 • Możliwość realizowania ciekawych i wymagających projektów
 • Elastyczne godziny pracy
 • Świetną, niekorporacyjną atmosferę
 • Stabilne warunki zatrudnienia (UoP lub B2B)
 • Możliwość rozwoju i awansu
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Możliwość pracy zdalnej
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi Kandydatami

 

 

 

11-10-2021 |

Python Developer

 

Szukamy Ciebie, jeśli posiadasz:

 • Doświadczenie w rozwoju i zainteresowanie szerokim wykorzystaniem Pythona
 • Doświadczenie w pracy z Spark/PySpark i NiFi
 • Doświadczenie w analizach ilościowych i przetwarzaniu dużych wolumenów danych
 • Doświadczenie w pracy z Docker, Kubernetes oraz aplikacjach opartych na systemie Linux
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B2/C1)

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Możliwość pracy w projekcie z sektora zielonej energii
 • Stabilne zatrudnienie i rozwój zawodowy
 • Konkurencyjne wynagrodzenie i benefity
 • Współpracę z doświadczonymi ekspertami w międzynarodowym środowisku
 • Możliwość rozwoju kariery w nowych strukturach organizacyjnych
 • Pracę z najnowszymi technologiami IT
 • Wspaniałą atmosferę pracy
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi Kandydatami
07-10-2021 |

SAP CDC Consultant

We offer:

 • Participation in interesting and challenging projects
 • Flexible working hours
 • A great, non-corporate atmosphere
 • Stable employment conditions (contract of employment or B2B contract)
 • Opportunities for development and promotion
 • Attractive package of benefits
 • Remote work

Your responsibilities:

 • Development & Deployment of CIAM solutions (Based on SAP CDC platform that include a lot of flexibility for customization written in JavaScript)
 • Being a part of the Global Customer Engagement Team that is building online Portal for over 150 Countries and subportals and more
 • Share and learn best practices in end-customer engagement
 • Writing technical documentation
 • Work in migration strategies to move data between platforms
 • Ensure that infrastructure and deliverables are aligned with the security requirements and best industry standards
 • Work closely with cross-functional teams to understand technical road blockers and operational needs

We are looking for you, if you have:

 • Good knowledge in Frontend/Web development
 • Practical knowledge of technologies: JavaScript, HTML, CSS
 • Knowledge of Node.JS, AWS Web tools (S3, Lambda, CloudFront)
 • Experience with REST API
 • Very good communications skills
 • Willingness to learn new technologies
 • Very good English verbal & written communication skills (min. B2)
 • At least 1-2 years of professional experience in IT 

Nice to have:

 • Experience with any CIAM platform (Auth0, WSO2, Ping Identity, Okta, Janrain, Login Radius, ForgeRock, OneLogin)
 • Knowing Authentication and Authorisation protocols: SAML, OAUTH, OpenID Connect, WSFederation, LDAP etc)
 • Experience in any cloud solution development (AWS, Google Cloud, Azure)
 • Understanding of TCP/IP (in Web Development context) and RESTful based architectures

We reserve the right to contact the selected candidates.

27-09-2021 |

Software Tester

Oferujemy:

 • Możliwość realizowania ciekawych i wymagających projektów
 • Elastyczne godziny pracy
 • Świetną, niekorporacyjną atmosferę
 • Stabilne warunki zatrudnienia (UoP lub B2B)
 • Możliwości rozwoju i awansu
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Możliwość pracy zdalnej

 

Twoje zadania:

 • Analiza User Stories
 • Testowanie gotowych funkcjonalności
 • Testowanie nowych funkcjonalności
 • Pisanie skryptów
 • Pisanie skryptów SAT oraz UAT

 

Szukamy Ciebie, jeśli posiadasz:

 • Co najmniej 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Dobrą znajomość API/Jira/ETL/AEM/Drupal
 • Dobra znajomość języka angielskiego

 

20-09-2021 |

Senior UX Researcher

Twoje zadania:

 • Prowadzenie badań UX
 • Wspieranie zespołu w zakresie wdrażania procesu UCD w organizacji, tworzenia standardów i strategii dla UX
 • Prowadzenie wywiadów pogłębionych 

Szukamy Ciebie, jeśli posiadasz:

 • Minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze projektowania User Experience lub projektowania produktu
 • Doświadczenie w projektach opartych o SAP Fiori; ekspozycja na SAP BW (Hana) lub SAP Analytics Cloud
 • Umiejętność tworzenia architektury informacji
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań: indywidualne wywiady pogłębione, testy użyteczności
 • Doświadczenie w tworzeniu makiet (wireframes), makiet low-fidelity oraz prototypów high-fidelity
 • Doświadczenie w tworzeniu prototypów (Axure RP, Adobe XD, Sketch
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B2/C1)

Oferujemy:

 • Możliwość realizowania ciekawych i wymagających projektów
 • Elastyczne godziny pracy
 • Świetną, niekorporacyjną atmosferę
 • Stabilne warunki zatrudnienia (UoP lub B2B)
 • Możliwość rozwoju i awansu
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Możliwość pracy zdalne

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi Kandydatami
11-08-2021 |

AEM Developer (Akademia)

Oferujemy:

 • Możliwość realizowania ciekawych i wymagających projektów
 • Elastyczne godziny pracy
 • Świetną, niekorporacyjną atmosferę
 • Stabilne warunki zatrudnienia (UoP lub B2B)
 • Możliwości rozwoju i awansu
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Możliwość pracy zdalnej

Twoje zadania:

 • Nauka elitarnej technologii Adobe Experience Manager od podstaw pod okiem mentora
 • Wdrażanie systemu AEM oraz integracje z innymi produktami z obszaru Adobe Marketing Cloud
 • Praca w projektach z rozwiązaniami WebCMS

Szukamy Ciebie, jeśli posiadasz:

 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w języku Java
 • Podstawowa znajomość technologii webowych HTML/CSS/JS, XML
 • Znajomość narzędzi Maven, GIT/SVN, Eclipse/IntelliJ
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziana:

 • Znajomość frameworków OSGi (Karaf/Felix)
 • Znajomość serwerów WWW (Apache)
 • Znajomość niemieckiego lub hiszpańskiego

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

11-08-2021 |

Senior AEM Frontend Developer

Oferujemy:

 • Możliwość realizowania ciekawych i wymagających projektów
 • Elastyczne godziny pracy
 • Świetną, niekorporacyjną atmosferę
 • Stabilne warunki zatrudnienia (UoP lub B2B)
 • Możliwości rozwoju i awansu
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Możliwość pracy zdalnej

 

Twoje zadania:

 • Projektowanie, rozwój i utrzymanie aplikacji webowych oraz portali internetowych w oparciu o platformę Adobe Experience Manager (AEM)
 • Tworzenie i utrzymanie dokumentacji
 • Bieżące rozwiązywanie problemów i wsparcie systemów produkcyjnych

 

Szukamy Ciebie, jeśli posiadasz:

 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w tworzeniu i rozwoju oprogramowania, w tym aplikacji internetowych
 • Znajomość standardów internetowych oraz projektowania stron RWD pod najnowsze wersje przeglądarek WWW
 • Bardzo dobra znajomość Javascript, HTML5, CSS3, LESS/SASS
 • Znajomość narzędzi Webpack / Gulp
 • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy z AEM 6.x
 •  Doświadczenie w implementacji rozwiązań AEM w tym tworzenie AEM Templates, Components z wykorzystaniem Sightly/HTL, Sling Models, Client Libraries, Coral UI / Granite UI
 • Dodatkowym atutem jest doświadczenie w wykorzystaniu Editable Templates, Style System, Core Components
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
20-07-2021 |

Scrum Master

Oferujemy:

 • Możliwość realizowania ciekawych i wymagających projektów
 • Elastyczne godziny pracy
 • Świetną, niekorporacyjną atmosferę
 • Stabilne warunki zatrudnienia (UoP lub B2B)
 • Możliwości rozwoju i awansu
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Możliwość pracy zdalnej

Twoje zadania:

Wsparcie Scrum Teamu w zakresie:

 • instruowania członków zespołu, na czym polega samo zarządzanie, interdyscyplinarność;
 • pomagania Scrum Teamowi skupić się nawytwarzaniu wartościowych Incrementów zgodnych z Definicją Ukończenia
 • dbania o to, aby wszystkie wydarzenia scrumowe się odbywały, były konstruktywne i produktywne oraz by mieściły się w wyznaczonych ramach czasowych

Wsparcie Product Ownera w zakresie:

 • pomagania w znajdowaniu technik pozwalających na skuteczne określenie Celu Produktu oraz zarządzania Product Backlogiem
 • pomagania Scrum Teamowi zrozumieć potrzebę jasnego i zwięzłego formułowania elementów Product Backlogu
 • pomagania we wprowadzeniu empirycznego podejścia do planowania pracy nad produktem w złożonym środowisku
 • wspomagania współpracy z interesariuszami, kiedy zostanie o to poproszony lub kiedy zachodzi taka potrzeba.

Wsparcie organizacji w zakresie:

 • przewodzenia organizacji, szkolenia i instruowania jej w procesie wdrażania Scruma
 • planowania i doradzania w wykorzystaniu Scruma w organizacji
 • pomagania pracownikom i interesariuszom w zrozumieniu oraz stosowaniu empirycznego podejścia do złożonych problemów
 • usuwania barier pomiędzy interesariuszami a Scrum Team’ami

 

Szukamy Ciebie, jeśli posiadasz:

 • Co najmniej 4 lata doświadczenia komercyjnego jako Scrum Master
 • Doświadczenie w pracy z rozproszonymi zespołami developerskimi w międzynarodowym środowisku
 • Bardzo dobrą znajomości procesu wytwarzania oprogramowania przy użyciu metodyk zwinnych
 • Bardzo dobrą znajomość j.angielskiego
 • Doświadczenie w administrowaniu narzędziami Agile (takimi jak Jira)
 • Doświadczenie z DevOps, TDD, ATDD
 • Certyfikat Scrum Mastera będzie dodatkowym atutem
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
20-07-2021 |

Azure Native Cloud Developer

Oferujemy:

 • Możliwość realizowania ciekawych i wymagających projektów
 • Elastyczne godziny pracy
 • Świetną, niekorporacyjną atmosferę
 • Stabilne warunki zatrudnienia (UoP lub B2B)
 • Możliwości rozwoju i awansu
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Możliwość pracy zdalnej

Twoje zadania:

 • Tworzenie nowych aplikacji oraz rozwój istniejących rozwiązań 
 • Zapewnienie jakości, optymalizacji i ciągłości produktowej wdrażanych rozwiązań 
 • Praca w oparciu o Code Review 
 • Implementacja rozwiązań w oparciu o testy jednostkowe oraz integracyjne 
 • Dbanie o jakość kodu i zgodność ze standardami obowiązującymi w firmie 
 • Praca w oparciu o zwinne metodyki zarządzania projektem (Scrum) 
 • Wsparcie w diagnozie i rozwiązywaniu błędów produkcyjnych 
 • Dokumentowanie tworzonych funkcjonalności 

Szukamy Ciebie, jeśli posiadasz:

 • Dobrą znajomość C#/.NET/.NET Core 3.1
 • Wiedzę z zakresu programowania wielowątkowego i asynchronicznego
 • Wiedzę z zakresu usług dostępnych w chmurze Azure oraz znajomość narzędzi takich jak Azure Portal oraz Azure DevOps
 • Znajomość baz NoSQL będzie dodatkowym atutem
 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

20-07-2021 |

Specjalista ds. Rekrutacji IT

 Zakres obowiązków:                        

 • Samodzielna i kompleksowa realizacja projektów rekrutacyjnych z obszaru IT (w Polsce i za granicą)
 • Poszukiwanie najlepszych specjalistów IT na rynku
 • Selekcja, ocena kompetencji oraz kontakt z Kandydatami na wszystkich etapach procesu rekrutacyjnego
 • Nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych relacji z Kandydatami
 • Wsparcie procesu zatrudnienia i wdrożenia nowych Pracowników

Wymagania:

 • Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów rekrutacyjnych z obszaru IT (min. 3 lata), w Polsce i za granicą 
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację
 • Wykształcenie wyższe
 • Samodzielność i bardzo dobra organizacja własnej pracy
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
 • Wysoki poziom kultury osobistej
 • Umiejętność pracy w Zespole

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowy
 • Świetną, partnerską i niekorporacyjną atmosferę brak KPI, zgrany Zespół itd. 🙂
 • Możliwości rozwoju i awansu
 • Pakiet benefitów (karta sportowa, opieka medyczna, kursy językowe etc.)
 • Możliwość pracy zdalnej

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi Kandydatami

20-07-2021 |

Specjalista ds. Walidacji

Oferujemy:

 • Możliwość realizowania ciekawych i wymagających projektów
 • Elastyczne godziny pracy
 • Świetną, niekorporacyjną atmosferę
 • Stabilne warunki zatrudnienia (UoP lub B2B)
 • Możliwości rozwoju i awansu
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Możliwość pracy zdalnej

Twoje zadania:

 • Nadzór procesu walidacji przydzielonego systemu/-ów IT lub obszaru wsparcia usług IT
 • Weryfikacja wymagań systemowych (funkcjonalnych i jakościowych)
 • Analiza techniczna i biznesowa (ryzyka, współzależności, zgodność ze standardami i regulacjami)
 • Odpowiedzialność za tworzenie dokumentacji/weryfikacja dokumentów projektowych
 • Zarządzanie dokumentacją projektową i procesami obiegu dokumentów
 • Nadzór procesu testowania i dokumentowania rezultatów testów/odchyleń
 • Wsparcie merytoryczne dla zespołu projektowego, prowadzenie szkoleń i konsultacji
 • Przygotowanie i udział w audytach (zewnętrznych i wewnętrznych)
 • Udział w pracy różnorodnych zespołów (np. walidacyjnych i projektowych)

Szukamy Ciebie, jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, chemiczne lub farmaceutyczne
 • Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w branży farmaceutycznej, finansowej lub przemysłowej
 • Znajomość zagadnień walidacji w branży farmaceutycznej
 • Wiedzę z zakresu GMP
 • Bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office oraz narzędzi do komunikacji
 • Znajomość zagadnień walidacji systemów informatycznych (mile widziane)
 • Znajomość zwinnych i kaskadowych (agile i waterfall) metodyk projektowych (mile widziane)
 • Znajomość narzędzi do zarządzania dokumentacją, prowadzenia testów (mile widziane)
 • Ogólną wiedzę z zakresu projektowania i testowania systemów IT (zwłaszcza ERP tj. SAP) (mile widziane)

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi Kandydatami