22-07-2021 |

UX Specialist

Twoje zadania:

 • Prowadzenie badań UX
 • Wspieranie zespołu w zakresie wdrażania procesu UCD w organizacji, tworzenia standardów i strategii dla UX
 • Prowadzenie wywiadów pogłębionych 
 • Wspieranie zespołu w zakresie wdrażania procesu UCD w organizacji, tworzenia standardów i strategii dla UX

Szukamy Ciebie, jeśli posiadasz:

 • Doświadczenie w prowadzeniu badań UX – umiejętność przygotowania scenariuszy, selekcja kandydatów, przeprowadzanie wywiadów i testów zdalnych, przygotowywanie raportów końcowych
 • Umiejętność przeprowadzania wywiadów pogłębionych (IDI), ankiet, testów użyteczności oraz metod ewaluacji użyteczności
 • Podstawowa znajomość procesu UCD oraz zagadnień związanych z HCI
 • Podstawowa wiedza z zakresu metryk UX (np. SUS)
 • Dobrej praktycznej znajomości Google Analytics i podobnych narzędzi analitycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B2/C1)

Oferujemy:

 • Możliwość realizowania ciekawych i wymagających projektów
 • Elastyczne godziny pracy
 • Świetną, niekorporacyjną atmosferę
 • Stabilne warunki zatrudnienia (UoP lub B2B)
 • Możliwość rozwoju i awansu
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Możliwość pracy zdalne

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi Kandydatami
20-07-2021 |

Scrum Master

Oferujemy:

 • Możliwość realizowania ciekawych i wymagających projektów
 • Elastyczne godziny pracy
 • Świetną, niekorporacyjną atmosferę
 • Stabilne warunki zatrudnienia (UoP lub B2B)
 • Możliwości rozwoju i awansu
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Możliwość pracy zdalnej

Twoje zadania:

Wsparcie Scrum Teamu w zakresie:

 • instruowania członków zespołu, na czym polega samo zarządzanie, interdyscyplinarność;
 • pomagania Scrum Teamowi skupić się nawytwarzaniu wartościowych Incrementów zgodnych z Definicją Ukończenia
 • dbania o to, aby wszystkie wydarzenia scrumowe się odbywały, były konstruktywne i produktywne oraz by mieściły się w wyznaczonych ramach czasowych

Wsparcie Product Ownera w zakresie:

 • pomagania w znajdowaniu technik pozwalających na skuteczne określenie Celu Produktu oraz zarządzania Product Backlogiem
 • pomagania Scrum Teamowi zrozumieć potrzebę jasnego i zwięzłego formułowania elementów Product Backlogu
 • pomagania we wprowadzeniu empirycznego podejścia do planowania pracy nad produktem w złożonym środowisku
 • wspomagania współpracy z interesariuszami, kiedy zostanie o to poproszony lub kiedy zachodzi taka potrzeba.

Wsparcie organizacji w zakresie:

 • przewodzenia organizacji, szkolenia i instruowania jej w procesie wdrażania Scruma
 • planowania i doradzania w wykorzystaniu Scruma w organizacji
 • pomagania pracownikom i interesariuszom w zrozumieniu oraz stosowaniu empirycznego podejścia do złożonych problemów
 • usuwania barier pomiędzy interesariuszami a Scrum Team’ami

Szukamy Ciebie, jeśli posiadasz:

 • Co najmniej 4 lata doświadczenia komercyjnego jako Scrum Master
 • Doświadczenie w pracy z rozproszonymi zespołami developerskimi w międzynarodowym środowisku
 • Bardzo dobrą znajomości procesu wytwarzania oprogramowania przy użyciu metodyk zwinnych
 • Bardzo dobrą znajomość j.angielskiego
 • Doświadczenie w administrowaniu narzędziami Agile (takimi jak Jira)
 • Doświadczenie z DevOps, TDD, ATDD
 • Certyfikat Scrum Mastera będzie dodatkowym atutem
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
20-07-2021 |

Professional Data Scientist

Oferujemy:

 • Możliwość realizowania ciekawych i wymagających projektów
 • Elastyczne godziny pracy
 • Świetną, niekorporacyjną atmosferę
 • Stabilne warunki zatrudnienia (UoP lub B2B)
 • Możliwość rozwoju i awansu
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Możliwość pracy zdanej

Twoje zadania:

 • Wspieranie industrializacji bazy kodowej Personify, w tym optymalizacja kodu i refaktoring. Rozwój będzie koncentrował się na silniku Next Best Action
 • Ścisła współpraca z użytkownikami oraz zespołem projektowym
 • Uczestnictwo w spotkaniach SCRUM

Szukamy Ciebie, jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu informatyki, statystyki, matematyki, systemów informatycznych lub inne pokrewne doświadczenie
 • Min. 4 lata doświadczenia zawodowego w Data Science
 • Praktyczne doświadczenie w dowolnym z obszarów: Computer Vision, NLP, Predictive Modelling
 • Umiejętności związane z technologiami: – Bazy danych SQL (poziom średniozaawansowany) – Python lub R i pokrewne biblioteki (poziom średniozaawansowany)
 • Bardzo dobre zrozumienie podstaw Data Science: testowanie modelowych zbiorów danych, overfitting, klasyfikacja, klasteryzacja
 • Znajomość i doświadczenie w pracy z wykorzystaniem metodyk zwinnych 
 • Dobrą znajomość języka angielskiego min. B2
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.
20-07-2021 |

Specjalista ds. Rekrutacji IT

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowy
 • Świetną, partnerską i niekorporacyjną atmosferę brak KPI, zgrany Zespół itd. 🙂
 • Możliwości rozwoju i awansu
 • Pakiet benefitów (karta sportowa, opieka medyczna, kursy językowe etc.)
 • Możliwość pracy zdalnej

Zakres obowiązków:

 • Samodzielna i kompleksowa realizacja projektów rekrutacyjnych z obszaru IT (w Polsce i za granicą)
 • Poszukiwanie najlepszych specjalistów IT na rynku
 • Selekcja, ocena kompetencji oraz kontakt z Kandydatami na wszystkich etapach procesu rekrutacyjnego
 • Nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych relacji z Kandydatami
 • Wsparcie procesu zatrudnienia i wdrożenia nowych Pracowników

Wymagania:

 • Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów rekrutacyjnych z obszaru IT (min. 3 lata), w Polsce i za granicą 
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację
 • Wykształcenie wyższe
 • Samodzielność i bardzo dobra organizacja własnej pracy
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
 • Wysoki poziom kultury osobistej
 • Umiejętność pracy w Zespole

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi Kandydatami

20-07-2021 |

Specjalista ds. Walidacji

Oferujemy:

 • Możliwość realizowania ciekawych i wymagających projektów
 • Elastyczne godziny pracy
 • Świetną, niekorporacyjną atmosferę
 • Stabilne warunki zatrudnienia (UoP lub B2B)
 • Możliwości rozwoju i awansu
 • Bogaty pakiet benefitów
 • Możliwość pracy zdalnej

Twoje zadania:

 • Nadzór procesu walidacji przydzielonego systemu/-ów IT lub obszaru wsparcia usług IT
 • Weryfikacja wymagań systemowych (funkcjonalnych i jakościowych)
 • Analiza techniczna i biznesowa (ryzyka, współzależności, zgodność ze standardami i regulacjami)
 • Odpowiedzialność za tworzenie dokumentacji/weryfikacja dokumentów projektowych
 • Zarządzanie dokumentacją projektową i procesami obiegu dokumentów
 • Nadzór procesu testowania i dokumentowania rezultatów testów/odchyleń
 • Wsparcie merytoryczne dla zespołu projektowego, prowadzenie szkoleń i konsultacji
 • Przygotowanie i udział w audytach (zewnętrznych i wewnętrznych)
 • Udział w pracy różnorodnych zespołów (np. walidacyjnych i projektowych)

Szukamy Ciebie, jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, chemiczne lub farmaceutyczne
 • Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w branży farmaceutycznej, finansowej lub przemysłowej
 • Znajomość zagadnień walidacji w branży farmaceutycznej
 • Wiedzę z zakresu GMP
 • Bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office oraz narzędzi do komunikacji
 • Znajomość zagadnień walidacji systemów informatycznych (mile widziane)
 • Znajomość zwinnych i kaskadowych (agile i waterfall) metodyk projektowych (mile widziane)
 • Znajomość narzędzi do zarządzania dokumentacją, prowadzenia testów (mile widziane)
 • Ogólną wiedzę z zakresu projektowania i testowania systemów IT (zwłaszcza ERP tj. SAP) (mile widziane)

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi Kandydatami