Posiada Pan/Pani starą wersję oprogramowania i niektóre elementy na stronie mogą nie działać poprawnie. Prosimy zaktualizować system, aby korzystać ze wszystkich funkcji na stronie.
light
dark
PL
light
dark

Low-code - co się za tym kryje?

Low-code to trend, który w ostatnim czasie wyjątkowo się uwidocznił i przebija się do naszej świadomości w branży IT. Co jednak kryje się za takim pojęciem?

Pewnie obiło się wam o uszy pojęcie Low-code, które w ostatnim czasie coraz częściej przewija się w branży IT. Co jednak kryje się za takim hasłem? Chodzi tutaj o tworzenie usług, produktów cyfrowych, rozwiązań bez potrzeby znajomości języków programowania lub z ich podstawową znajomością. Narzędzia typu Low-code pozwalają utworzyć większość procesów, komponentów, logiki np. na bazie gotowych szablonów lub wzorców. Mogą to być również narzędzia, w których nadajemy jakąś logikę z użyciem prostego języka funkcyjnego.

Za pomocą narzędzi Low-code każdy pracownik może zostać developerem zdolnym do tworzenia aplikacji, automatyzacji przepływów, analizy i przenoszenia danych. Pozwala to przy minimalnych kosztach stworzyć dziesiątki aplikacji w każdej firmie.

Z narzędziami typu Low-code mamy już styczność od dłuższego czasu, natomiast coraz częściej traktuje się je nie tylko jako narzędzia wspomagające projekty IT, ale również jako narzędzia pozwalające budować pełnoprawne i funkcjonalne rozwiązania.

W przyszłości platformy programistyczne oparte o Low-code umożliwią zlikwidowanie luki między rosnącym zapotrzebowaniem na doświadczenia IT pracownika a ograniczoną liczbą specjalistów IT, którzy mogliby stworzyć wymagane narzędzia.

Zgodnie z Raportami Gartner oraz Forrester z końcem 2024 r. 65%-70% aplikacji tworzonych dla biznesu realizowanych będzie w Low Code/No Code.

Przewiduje się, że do 2024 roku powstanie 500 milionów nowych aplikacji – to więcej niż w ciągu ostatnich 40 lat!

W TTMS specjalizujemy się w dwóch platformach low-code: PowerApps oraz Webcon. Na ich przykładzie postaramy się wytłumaczyć, czym low-code jest, gdzie ma zastosowanie i czym różni się od tradycyjnego podejścia, czyli code.

Ilustracja przedstawia porównanie formuły Microsoft Power Fx z ekwiwalentem w Javascript. Microsoft Power Fx to nazwa języka formuł dla aplikacji kanw w programie Power Apps. Power Fx opisuje logikę biznesową w formułach. Logiki można schować do jednego wiersza, ale nadal ma wiele możliwości w przypadku bardziej złożonych potrzeb. Przykładowo w celu wyszukania imienia pracownika etatowego dla zamówienia, należy napisać formułę Power Fx w sposób przedstawiony na obrazku.

Przykładową platformą typu low-code jest WEBCON BPS. Jest to rozwiązanie zwłaszcza dla dużych firm i korporacji, szukających systemu workflow do elektronicznego obiegu dokumentów czy digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. WEBCON BPS umożliwia szybkie budowanie aplikacji biznesowych bez kodowania.

Pozwala również na elastyczne i bezproblemowe dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb, dzięki perspektywie wprowadzenia zmian nawet w już uruchomionych aplikacjach. Daje to możliwość zmieniania logiki procesu, schematów danych i wyglądu formularzy. Aktualizacje będą dostępne natychmiast dla wszystkich użytkowników.

Reguły są formą uniwersalnej logiki. Korzysta się z nich w formularzach, aby określić, czy dane pole powinno być widoczne. Przydają się do automatycznego wypełniania pól danymi. Wewnętrzne reguły biznesowe oraz reguły zewnętrzne dotyczące formularzy są łatwe do zdefiniowania i czytelne. Można je też dopracować za pomocą zapytań SQL, kodu .NET czy JavaScript. Można powiedzieć, że low-code nie wyklucza code.

W Webconie budowanie procesu bez kodowania możliwe jest dzięki graficznemu kreatorowi obiegów (narzędzie WEBCON BPS Designer Studio). Projektowanie należy zacząć od narysowania przepływu i utworzenia kroków. Graficzny kreator pozwala na ręczne ustawianie elementów obiegu, ustalanie logiki biznesowej obiegu, określanie kroków i definiowanie akcji. Pozwala również na przypisywanie zadań do realizacji i określenie osób za nie odpowiedzialnych. Diagram każdego utworzonego projektu domyślnie zawiera dwa kroki (startowy i końcowy) połączone jedną ścieżką. W trakcie projektowania można dodawać dowolną liczbę kroków pośrednich i łączyć je ścieżkami. Można również definiować kroki sterowania obiegiem, w których na podstawie określonego warunku podejmowana będzie decyzja na temat dalszego przepływu. Technologia InstantChange umożliwia budowanie obiegów w czasie rzeczywistym i modyfikowanie ich natychmiast po otrzymaniu informacji zwrotnej od użytkowników końcowych.

Graficzny kreator formularzy umożliwia tworzenie dynamicznych formularzy bez kodowania. Pozwala na niestandardowe walidacje, ukrywanie pól, nadawanie wymogu wypełnienia, wykorzystanie danych z firmowego ERP i innych systemów, gromadzenie plików, maili i raportów w jednym miejscu, tworząc wszechstronne formularze ułatwiające użytkownikom końcowym efektywną pracę. Poszczególne atrybuty formularza można umieszczać za pomocą drag-and-drop w czterech panelach – górnym i dolnym, które zajmują całą szerokość formularza, oraz prawym i lewym, które zajmują po połowie szerokości. WEBCON BPS wymusza standaryzację, dzięki czemu każda aplikacja wygląda i zachowuje się podobnie. Dzięki technologii InstantChange można nanieść dowolne zmiany w układzie pól i całych formularzy.

Po zdefiniowaniu kroków w graficznym kreatorze obiegów i atrybutów w kreatorze formularzy, należy uzupełnić matrycę atrybutów, w której definiowana jest widoczność, edytowalność i wymagalność każdego z pól. Edytor jest podzielony na zakładki odpowiadające obszarom formularza: górny, lewy, prawy i dolny panel. Kolejność atrybutów na matrycy odpowiada kolejności, w jakiej zostały wcześniej rozmieszczone na formularzu. Kolumny z checkboxami odpowiadają za:

  • Niebieski – widoczność – czy atrybut jest/nie jest wyświetlany na formularzu w danym kroku
  • Zielony – edytowalność – czy zmiana wartości atrybutu jest/nie jest możliwa w danym kroku
  • Czerwony – wymagalność – czy atrybut jest/nie jest wymagany w danym kroku

Narzędzia typu low-code są szczególnie użyteczne w czasach pogoni za zwiększeniem efektywności przez przedsiębiorstwa, instytucje oraz ich pracowników. Znajdują swoje zastosowanie, gdy chcemy usprawnić funkcjonowanie zachodzących w niej procesów oraz mieć możliwość ich rozwoju. W przypadku koniecznych modyfikacji nie będzie potrzebna zmiana struktury kodu, co przyspiesza i ułatwia cały proces. Za ich pomocą można usprawnić działanie procesów w takich obszarach jak:

  • administracja,
  • kadry,
  • sprzedaż,
  • marketing,
  • finanse,
  • IT,
  • oraz pozostałych, również „specyficznych”.

WEBCON BPS to rozwiązanie low-code, które pozwala na szybkie budowanie aplikacji biznesowych bez konieczności pisania kodu. Definiowanie schematów obiegu w procesie jest elastyczne i odbywa się na działającym systemie. Silnik reguł biznesowych pozwala na tworzenie uniwersalnych wyrażeń i warunków sterujących zachowaniem procesów. Podobnym narzędziem jest rozwiązanie od Microsoftu – Power Platform.


Patryk Szetela – Transition Technologies MS


 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego podcastu Odkodowujemy IT i posłuchania odcinka, poświęconego Webcon BPS: