Posiada Pan/Pani starą wersję oprogramowania i niektóre elementy na stronie mogą nie działać poprawnie. Prosimy zaktualizować system, aby korzystać ze wszystkich funkcji na stronie.
light
dark
PL
light
dark

Optymalizacja Adobe AEM pod kątem wydajności biznesowej i technicznej

Firmy muszą docierać do swoich klientów w nowoczesny i sprawny sposób – w dzisiejszych czasach podstawowym kanałem jest Internet. Wyzwaniem jest tutaj zapewnienie podstawowego wymogu, aby komunikacja była przejrzysta, aktualna i zgodna – bardzo często na dziesiątkach rynków. W tym miejscu do gry wchodzą korporacyjne systemy zarządzania treścią.

Punk is not dead

Wydaje się, że systemy CMS polegają na zarządzaniu stronami internetowymi. W proces tworzenia strony internetowej zaangażowanych jest wiele zależnych od siebie osób – dlatego współpraca jest kluczem do sukcesu. Nowoczesne systemy CMS zapewniają użytkownikom zaawansowane możliwości przeznaczone do tworzenia efektywnych, solidnych i bezpiecznych procesów. Co najważniejsze, należy ustanowić skuteczne sposoby pracy w zespołach – w tym miejscu należy wdrożyć role użytkowników, przepływy pracy i praktyki przeglądu treści. Dojrzałe systemy CMS, takie jak Adobe Experience Manager (AEM), obsługują te procesy zarówno dzięki gotowym rozwiązaniom, jak i szerokim możliwościom dostosowywania.

Ale ta elastyczność to tylko wierzchołek góry lodowej w spojrzeniu na optymalizację, którą można wprowadzić, aby uwolnić pełny potencjał systemu CMS. Potrzeby biznesowe mogą się różnić od zwykłego wykorzystania prostych elementów składowych witryny internetowej do przygotowania w pełni dostosowanego systemu zarządzania dla wielu rynków, który zapewni pełną spójność treści w międzynarodowym portalu internetowym, docierając do klientów z całego świata w zawsze zgodny, podobny, ale dostosowany do indywidualnych potrzeb sposób.

Jak stało się jasne w ostatnich latach, system zarządzania treścią powinien także umożliwiać jak najszybsze dostosowanie się do wszelkich regulacji prawnych, takich jak RODO, a także umożliwiać moderowanie treści (komentarzy, recenzji), itp. AEM udowodnił, że zapewnia programistom narzędzia i wsparcie wymagane do spełnienia wielu złożonych wymagań prawnych w ciągu dni, a nie miesięcy.

Biorąc pod uwagę zakres i złożoność scenariuszy biznesowych, które musi obsługiwać system CMS, łatwo sobie wyobrazić, że system ten może wymagać znacznych zasobów, aby zapewnić i utrzymać stabilne środowisko, które spełnia bieżące potrzeby biznesowe. Jednak architektura Adobe Experience Manager pozostawia dużo miejsca i elastyczności na optymalizację rozwiązania w celu spełnienia wymagań dotyczących wydajności, bezpieczeństwa i odporności.

Jako – przede wszystkim – system hostowany w chmurze, skalowalność rozwiązania pozostaje na najwyższym poziomie na rynku. W praktyce optymalizacja wykorzystania zasobów chmurowych z perspektywy technicznej opiera się na odpowiednim projekcie równoważenia obciążenia i buforowania. Wiele warstw pamięci podręcznej, integracja z Content Delivery Network, redundancja i wydajne równoważenie obciążenia po pewnym dostrojeniu prowadzą do zarządzania rzeczywistym wykorzystaniem środowiska do absolutnego minimum (Jednak biorąc pod uwagę ograniczenia prywatności i prawne, lokalizacja centrów danych może wymagać rozważenia przed wyborem dostawcy usług w chmurze – szczególnie w bardzo wrażliwych kontekstach sektora publicznego. Może to nakładać dodatkowe wymagania, które należy uwzględnić do rozwiązania operacyjnego).

W kwestii bezpieczeństwo serwera internetowego, AEM zapewnia programistom zaawansowane narzędzia: . zaawansowane reguły filtrowania ruchu wraz z wysokim poziomem ponownego wykorzystania pomagają utrzymać bezpieczeństwo na stałym, pożądanym poziomie w całym systemie AEM – który często składa się z kilku globalnych portali.

Ruszaj w drogę

Nasze doświadczenie z AEM sugeruje, że to tylko kilka punktów, o których należy pamiętać, patrząc na systemy CMS, takie jak Adobe Experience Manager. Warto zauważyć, że to, co otrzymujesz jako pakiet podstawowy, może być dopiero początkiem podróży – możliwości optymalizacji są i muszą zostać wykorzystane, aby wymagania biznesowe i złożone procesy były mniej uciążliwe, aby sprostać potrzebom Twojej firmy może nawet nie być tego świadomy i – co nie mniej ważne – uczynić stronę techniczną błyszczącą, opłacalną, bezpieczną i wydajną.

Trzymamy kciuki!

Oczywiście, jeśli potrzebujesz konsultacji – odwiedź zespół TTMS!


Adam Zwoniarski

Główny programista – Adobe AEM / CQ, Scrum Master w TTMS
 


Zespół, zajmujący się u nas Adobe Experience Manager liczy ponad 90 osób. Możliwość spotkania się osobiście to świetna okazja – w biurze TTMS Poznań – była świetną okazją do podsumowania projektów prowadzonych przez zespół oraz przedstawienia planów rozwojowych TTMS AEM Team.