Posiada Pan/Pani starą wersję oprogramowania i niektóre elementy na stronie mogą nie działać poprawnie. Prosimy zaktualizować system, aby korzystać ze wszystkich funkcji na stronie.
light
dark
PL
light
dark

Pierwszy Raport ESG TTMS

Transition Technologies MS S.A. publikuje swój pierwszy raport niefinansowy ESG dotyczący kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych. 

TTMS potrzebowała niespełna sześciu lat, aby stać się spółką o zasięgu globalnym. Tak dynamiczny rozwój oznacza wyzwania, których charakteru nie odzwierciedlają wyłącznie dane finansowe. Dlatego też, choć nie obliguje nas do tego prawo, podjęliśmy decyzję o raportowaniu niefinansowym. Raporty ESG zapewnią wgląd w nasz sposób zarządzania  oraz informacje o wpływie naszej działalności na szeroko rozumiane otoczenie.

Biura zasilane zieloną energią 

Do 2025 r. TTMS planuje osiągnąć neutralność klimatyczną. To stan, w którym ewentualne emisje gazów cieplarnianych są równoważone przez usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery. Grupa TTMS już od 2019 roku szacuje swój ślad węglowy. W 2020 r. wyemitowała ok. 170 tys. ton Co2 do atmosfery, o 7% mniej niż rok wcześniej. Do 2025 r. poziom emisji powinien zbliżyć się do poziomu bliskiego zero, umożliwiającego osiągnięcie neutralności emisyjnej. Spółka pracuje nad wdrożeniem normy środowiskowej ISO 14000, która ułatwi jej kontrolowanie jakości i zakresu wprowadzanych inicjatyw proekologicznych. Będąc dostawcą nowoczesnego outsourcingu IT TTMS stara się nie tylko minimalizować ślad węglowy, ale także wykorzystywać technologie do obniżania emisji. W miastach, w których spółka posiada biura  planowane są akcje nasadzenia drzew zmniejszające miejskie wyspy ciepła oraz liczne projekty ekologiczne, w tym  ochrona mokradeł i torfowisk, które pomagają̨ retencjonować́ wodę, wiążą dwutlenek węgla i są cennym ekosystem dla całej planety 

Globalny zasięg, lokalni specjaliści 

Od momentu powstania w 2015 r.  Grupa TTMS  sześciokrotnie zwiększyła zatrudnienie (o 586 proc.), rozbudowała międzynarodowe struktury i dwunastokrotnie zwiększyła swoją sprzedaż. W 2020 r. zespół TTMS liczył ponad 530 ekspertów – są to najczęściej  programiści, architekci systemów, testerzy, kierownicy projektów oraz osoby zajmujące się bezpośrednim wsparciem klienta.  Działając globalnie Spółka współpracuje ze specjalistami IT głównie w Europie i Azji. Ich zatrudnianiem zajmuje się międzynarodowy zespół HR, dzięki któremu Spółka ma dostęp do zagranicznych rynków pracy. 

Spółka inwestuje w nowe pokolenie specjalistów IT. W ramach współpracy z uczelniami wyższymi oferuje studentom praktyki czy dedykowane konkretnej technologii akademie, po zakończeniu   których uczestnicy znajdują w TTMS stałe zatrudnienie. Z propozycją praktyk spółka dociera do studentów przez portale internetowe oraz biorąc udział w takich wydarzeniach, jak targi pracy, organizowane webinaria czy dni otwarte. 

Bezpieczeństwo danych i lepsze zarządzanie 

Bezpieczeństwo danych ma kluczowe znaczenie w działalności TTMS. Spółka wykorzystuje najbardziej zaawansowane specjalistyczne rozwiązania i systemy infor­matyczne oraz ponadprzeciętne środki w zakresie szerokorozumianego bezpieczeństwa informacji. Są one oparte m.in. na normach ISO/IEC27001 – system Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który obliguje TTMS do corocznych audytów i stałego kontrolowania jakości systemów.  Współpraca z międzynarodowymi organizacjami z sektorów farmaceutycznego czy obronnego wymaga spełnienia dodatkowych procedur, czego przykładem jest uzyskana przez Spółkę akredytacja PSCI  (Pharmaceutical Supply Chain Initiative), potwierdzająca spełnianie szeregu wymogów pozwalających na prace w tej branży czy uzyskanie koncesji  MSWiA określającej standardy pracy w projektach dystrybucji i wytwarzania, wdrażania i utrzymania oprogramowania dla policji i wojska.