Posiada Pan/Pani starą wersję oprogramowania i niektóre elementy na stronie mogą nie działać poprawnie. Prosimy zaktualizować system, aby korzystać ze wszystkich funkcji na stronie.
light
dark
PL
light
dark

PowerApps vs Webcon

Alternatywą dla technologii Microsoft Power Platform (Power Apps + Power Automate) jest platforma WEBCON BPS. Dzieli je jednak wiele różnic w kontekście budowania aplikacji, projektowania diagramów, ograniczeń czy wprowadzania zmian. Najważniejsze z nich zostały szczegółowo opisane w poniższym materiale.

Obiegi w czasie rzeczywistym

Podstawową różnicą przemawiającą na korzyść Webcon BPS jest możliwość budowania obiegów w czasie rzeczywistym oraz wprowadzanie zmian w ich logice, wyglądzie czy źródłach danych dzięki unikalnej technologii InstantChange™. Zmiany można więc odczuć natychmiast po ich wprowadzeniu. W przypadku Power Automate nie wygląda to tak kolorowo. Przed wprowadzeniem zmian najlepiej jest zatrzymać przepływ i uruchomić go ponownie. Jeśli przepływ jest uruchomiony i dokona się jego modyfikacji, będzie on kontynuowany z poprzednimi akcjami, które miał jeszcze w momencie uruchomienia. Niektóre zmiany mogą zaburzyć działanie aktywnych formularzy (np. PowerApps) oraz danych/aplikacji, z którymi są połączone.

Porównanie limitów

Zarówno w Webcon jak i Power Automate pojedyncze przebiegi przepływu mają swoje limity:

Akcje na przepływ pracy 500
Dozwolona głębokość zagnieżdżenia akcji 8
Limit przełączania zakresu spraw 25
Zmienne według przepływu pracy 250
Nazwa operacji action lub trigger 80 znaków
Liczba znaków w wyrażeniu 8192
Długość description 256 znaków
Maksymalny rozmiar trackedProperties 16000 znaków
Czas trwania przebiegu 30 dni
Przechowywanie przebiegu w magazynie 30 dni
Minimalny interwał cyklu 60 s
Maksymalny interwał cyklu 500 dni
Minimalny interwał odłożenia 5 sekund na niską wartość, 1 sekunda dla wszystkich innych

Weźmy taki czas trwania przebiegu. W PowerAutomate obliczany jest on jest za pomocą godziny rozpoczęcia pracy. Zawiera przepływy z oczekującymi krokami, takimi jak zatwierdzenia. Limit czasu dla oczekujących kroków upłynie po 30 dniach. Przepływy muszą więc wykonać dowolną akcję w tym czasie lub zostać zakończone w ciągu 30 dni. Przykładowo, gdy mamy wyzwalacz ustawiony na tworzone elementy i żaden element nie zostanie utworzony w ciągu 30 dni to spowoduje to, że takie przepływy przestaną działać. Możemy to obejść, ale jest to problematyczne. W przypadku Webcona procesy mogą działać przez dowolnie długi czas pomiędzy nimi i nie zakończą się przedwcześnie. Przetrwają migrację, aktualizacje i zmiany dokonane w modelu.

Webcon również posiada swoje limity. Przykładem jest limit globalnych pól formularza (dotyczą całej konfiguracji systemu). Niezależnie od liczby procesów, przepływów pracy i ich pól formularzy, może być tylko tyle pól globalnych, ile określono w poniższej tabeli:

Typ pola globalnego Ilość maksymalna
Data 5
Tekstowe 10
Wyboru 10

Chociaż liczba list pozycji na formularzu nie jest ograniczona, każdy z typów kolumn listy pozycji również posiada swój limit. Liczba typów kolumn jest dodatkowo ograniczona przez sumowanie kolumn tekstowych z kolumnami wyboru.

Typ kolumny Ilość maksymalna
Tekst – wiele wierszy 5
Liczba zmiennoprzecinkowa 30
Tekst oraz pole wyboru (niezależnie od jego rodzaju) W sumie 40
Wiersz danych (SQL Select) 5

Poniższe zestawienie odnosi się do limitów pól formularza pojedynczego procesu. Liczba obiegów w procesie nie wpływa na limity poszczególnych rodzajów pól.

Typ pola formularza Ilość maksymalna
Pojedynczy wiersz tekstu 80
Wiele wierszy tekstu 25
Liczba całkowita 50
Liczba zmiennoprzecinkowa 50
Atrybuty wyboru 90
Atrybut wyboru Do limitu ogólnego
Ankietowe Do limitu ogólnego
Data i godzina 50
Osoba lub grupa 15
Wybór TAK/NIE Wybór TAK/NIE
Wiersz danych (SQL Row) Bez limitu
Tabela danych (SQL Grid) Bez limitu
Wykres Bez limitu
Mapa Google 3
Wykres Gantta 2
Grafik urlopowy 1
Podsumowanie urlopów 1
Kontrolka użytkownika (SDK) Bez limitu
Lista pozycji Bez limitu

Paczki

W Power Platform wszystkie składowe rozwiązania aplikacje, przepływy i wszystkie zależne komponenty muszą być ręcznie pakowane do zbiorczej solucji. Takie paczki są używane do transportu aplikacji i składników z jednego środowiska do innego lub do uaktualnienia istniejących aplikacji. Solucja może zawierać jedną lub więcej aplikacji oraz innych składników, takich jak mapy witryny, tabele, procesy, zasoby, przepływy itp. W przypadku Webcon BPS cała aplikacja z przepływem pracy, formularzami, raportami, dashboardami, schematami danych, połączeniami z danymi może być spakowana, wdrażana oraz aktualizowana od wersji rozwojowej, poprzez testową, aż do produkcyjnej.

Schemat graficzny

W Webcon BPS schemat graficzny tworzony jest w narzędziu WEBCON BPS Designer Studio i jest on rzeczywistym schematem, na którym funkcjonuje obieg. W przypadku Power Platform często trzeba planować proces w osobnym narzędziu.

Środowisko chmurowe

Power Platform może działać lokalnie oraz w środowisku chmurowym Microsoft 365, korzystając z informacji, danych i zasobów współdzielonych w ramach tenanta. Aby uzyskać dostęp do danych spoza środowiska, należy użyć bramy lub wtyczek do zewnętrznych źródeł danych. W przypadku Webcon niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na instalację na serwerach on-prem, w prywatnej chmurze czy w modelu wielodostępowym SaaS, platforma będzie działać dokładnie tak samo. Przy zmianie strategii, można swobodnie przenieść swoje aplikacje z danymi, w górę do chmury lub w dół on-prem. WEBCON BPS można ściśle zintegrować ze środowiskiem Microsoft SharePoint i Office 365. WEBCON BPS Portal można uruchomić bezpośrednio jako aplikację Microsoft 365, czy też osadzić go w witrynach Microsoft SharePoint lub w środowisku Microsoft Teams.


Podsumowanie

Ciężko jest wykazać, że jedno narzędzie jest lepsze od drugiego. Jedno i drugie ma swoje zalety i może znaleźć swoje zastosowanie. Wiele projektów będzie wymagało obu tych narzędzi.

Power Platform jest zestawem świetnych narzędzi, które mogą współpracować z wieloma różnymi aplikacjami i źródłami danych. Microsoft w swoim Power Platform stworzył i regularnie ulepsza integracje w całym środowisku firmowym Microsoft 365 i Dynamics 365. Power Apps są świetne w tworzeniu interfejsów użytkownika do edycji danych lub wywoływania usług internetowych. Jeśli aplikacja jest ukierunkowana na UX/UI, aplikacje Power Apps typu kanwy są bezkonkurencyjne. Jeśli aplikacja musi być ukierunkowana na dane, Power Apps oparte na modelach wraz z Microsoft Dataverse są doskonałe. Do automatyzacji wielu rozwiązań Power Automate jest to narzędziem trudnym do przebicia.

Jeśli jednak potrzebujemy aplikacji zorientowanej na proces, wtedy to właśnie Webcon pokazuje przewagę. Z perspektywy organizacji i jej celów (np. dokonania transformacji cyfrowej lub uwalniania procesów) podejście Webcon ma większe uzasadnienie, ponieważ ponad punkt widzenia końcowego użytkownika stawia jakość obsługi procesów w organizacji. Dedykowany UX/UI też ma znaczenie, co więcej, Webcon cały czas udoskonala także ten obszar. Webcon wspiera przede wszystkim sukces organizacji w dążeniu do doskonałości w optymalizacji procesów.


 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego podcastu Odkodowujemy IT i posłuchania odcinka, poświęconego Webcon BPS: