Posiada Pan/Pani starą wersję oprogramowania i niektóre elementy na stronie mogą nie działać poprawnie. Prosimy zaktualizować system, aby korzystać ze wszystkich funkcji na stronie.

Na zdjeciu:

zespół TTMS Białystok

Publikujemy pierwszy w historii TTMS Raport ESG dotyczący kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych. 

Transition Technologies MS S.A. publikuje swój pierwszy raport niefinansowy ESG dotyczący kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych TTMS potrzebowała niespełna sześciu lat, aby stać się spółką o zasięgu globalnym. Tak dynamiczny rozwój oznacza wyzwania, których charakteru nie odzwierciedlają wyłącznie dane finansowe. Dlatego też, choć nie obliguje nas do tego prawo, podjęliśmy decyzję o raportowaniu niefinansowym. Raporty ESG zapewnią wgląd w nasz sposób zarządzania oraz informacje o wpływie naszej działalności na szeroko rozumiane otoczenie. Biura zasilane zieloną energią  Do 2025 r. TTMS planuje osiągnąć neutralność klimatyczną. To stan, w którym ewentualne emisje gazów cieplarnianych są równoważone przez usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery. Grupa TTMS już od 2019 roku szacuje swój ślad węglowy. W 2020 r. wyemitowała ok. 170 tys. ton Co2 do atmosfery, o 7% mniej niż rok wcześniej. Do 2025 r. poziom emisji powinien zbliżyć się do poziomu bliskiego zero, umożliwiającego osiągnięcie neutralności emisyjnej. Spółka pracuje nad wdrożeniem normy środowiskowej ISO 14000, która ułatwi jej kontrolowanie jakości i zakresu wprowadzanych inicjatyw proekologicznych. Będąc dostawcą nowoczesnego outsourcingu IT TTMS stara się nie tylko minimalizować ślad węglowy, ale także wykorzystywać technologie do obniżania emisji. W miastach, w których spółka posiada biura, planowane są akcje nasadzenia drzew zmniejszające miejskie wyspy ciepła oraz liczne projekty ekologiczne, w tym ochrona mokradeł i torfowisk, które pomagają̨ retencjonować́wodę, wiążą dwutlenek węgla i są cennym ekosystem dla całej planety. Globalny zasięg, lokalni specjaliści  Od momentu powstania w 2015 r. Grupa TTMS  sześciokrotnie zwiększyła zatrudnienie (o 586 proc.), rozbudowała międzynarodowe struktury i dwunastokrotnie zwiększyła swoją sprzedaż. W 2020 r. zespół TTMS liczył ponad 530 ekspertów – są to najczęściej programiści, architekci systemów, testerzy, kierownicy projektów oraz osoby zajmujące się bezpośrednim wsparciem klienta.  Działając globalnie, Spółka współpracuje ze specjalistami IT głównie w Europie i Azji. Ich zatrudnianiem zajmuje się międzynarodowy zespół HR, dzięki któremu Spółka ma dostęp do zagranicznych rynków pracy. Spółka inwestuje w nowe pokolenie specjalistów IT. W ramach współpracy z uczelniami wyższymi oferuje studentom praktyki czy dedykowane konkretnej technologii akademie, po zakończeniu  których uczestnicy znajdują w TTMS stałe zatrudnienie. Z propozycją praktyk spółka dociera do studentów przez portale internetowe oraz biorąc udział w takich wydarzeniach, jak targi pracy, organizowane webinaria czy dni otwarte. Bezpieczeństwo danych i lepsze zarządzanie  Bezpieczeństwo danych ma kluczowe znaczenie w działalności TTMS. Spółka wykorzystuje najbardziej zaawansowane specjalistyczne rozwiązania i systemy infor­matyczne oraz ponadprzeciętne środki w zakresie szerokorozumianego bezpieczeństwa informacji. Są one oparte m.in. na normach ISO/IEC27001 - system Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który obliguje TTMS do corocznych audytów i stałego kontrolowania jakości systemów. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami z sektorów farmaceutycznego czy obronnego wymaga spełnienia dodatkowych procedur, czego przykładem jest uzyskana przez Spółkę akredytacja PSCI  (Pharmaceutical Supply Chain Initiative), potwierdzająca spełnianie szeregu wymogów pozwalających na prace w tej branży czy uzyskanie koncesji  MSWiA określającej standardy pracy w projektach dystrybucji i wytwarzania, wdrażania i utrzymania oprogramowania dla policji i wojska.  

Czytaj więcej

Chcemy rozbudować sieć sprzedaży zagranicznej, pozyskać dodatkowych klientów i zwiększyć zasięg działania.

Wywiad dla Portalu Parkiet Odpowiada Sebastian Sokołowski- Prezes Zarządu TTMS   Na czym polega działalność firmy? Chodzi głównie o outsourcing usług informatycznych? TTMS jest dostawcą nowoczesnego outsourcingu IT, specjalizującym się w usługach zarządzanych, oferującym kompletne zespoły ekspertów dla największych, światowych korporacji. Działamy w sektorach: farmaceutycznym i medycznym, przemysłowym, edukacyjnym, oraz w branży zbrojeniowej i kosmicznej, które charakteryzują się wysoką barierą wejścia. Konsekwentnie realizujemy strategię dynamicznego i ciągłego rozwoju co wymaga od nas wykorzystania różnych dostępnych możliwości.  Stawiamy na stały rozwój organiczny, zagraniczne akwizycje, a teraz przyszedł czas na kolejny ważny krok - debiut giełdowy. Uważamy, że sytuacja rynkowa sprzyja firmom z naszej branży. Panuje bardzo duży deficyt pracowników, ponieważ przyspieszyła transformacja cyfrowa. Zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów IT  wpływa na wzrost kosztów i trudności ze skalowalnością biznesu. Menadżerowie dostrzegają ten problem, dlatego firmy coraz częściej decydują się na nasze kompleksowe usługi. Niedawno pojawiła się informacja o możliwym debiucie Transition Technologies MS na głównym parkiecie GPW. Skąd taki pomysł? Zaistniała potrzeba pozyskania kapitału? A może chodzi po prostu o prestiż giełdy? W naszym debiucie giełdowym chodzi nie tylko o pozyskanie kapitału, ale także o wiarygodność oraz zwiększoną rozpoznawalność jaką daje bycie spółką notowaną. Wejście na giełdę potwierdza dojrzałość organizacji. Domyślam się, że czas pandemii znacząco zwiększył popyt na usługi firmy, i nie ma problemu z pozyskaniem nowych klientów. Jak to jednak wygląda od strony pracowników? Dużo spółek z branży obecnie boryka się z deficytem rąk do pracy, przez co decydują się nawet na przejęcia innych firm. W sektorze IT od wielu lat mamy do czynienia z rynkiem pracownika, wszystkie spółki informatyczne mają te same trudności związane z pozyskaniem nowych pracowników. Pomimo tego my z roku na rok znacząco zwiększamy liczbę zatrudnionych osób.  Jest to efekt kilku czynników. Po pierwsze, działamy globalnie, posiadamy międzynarodowy zespół HR dzięki któremu mamy dostęp do rynków pracy w Europie i Azji. Współpracujemy z uczelniami wyższymi. Dzięki temu mamy dostęp do studentów, którym możemy zaoferować praktyki, a następnie stałe zatrudnienie. Prowadzimy również autorski program szkoleń pozwalający rozbudować zespoły w naszych głównych kompetencjach.. Rozwijamy się też organicznie. Zakładamy kolejne biura i tworzymy spółki zależne. Bardzo udanym projektem okazało się założenie spółki córki TTMS w Malezji, która nie tylko, w ciągu kilku lat, dynamicznie się rozwinęła, ale jest także oknem na azjatycki rynek pracy. Jak wygląda portfel zamówień na ten rok? Uważam że obecna sytuacja spółki jest bardzo dobra. Uruchomiliśmy procesy zakupowe spółek zagranicznych. Monitorujemy rynek i rozmawiamy z potencjalnymi kandydatami. Nie wykluczam zrealizowania procesu zakupu jeszcze przed giełdowym debiutem. Dzięki temu chcemy rozbudować sieć sprzedaży zagranicznej, pozyskać dodatkowych klientów i zwiększyć zasięg działania. Portfel zamówień TTMS nie zakłada wymieniania kontraktów. Posiadamy zaufanych, wieloletnich klientów, często projekty nad którymi pracujemy trwają latami. Nie zmienia to oczywiście faktu, że w efekcie znacznych zmian zachodzących na rynku my też staramy się renegocjować nasze umowy. Jakie są długoterminowe plany firmy? Potencjalny debiut giełdowy, widzę również, że dużą wagę firma przywiązuje do ekologii, może jakieś zaangażowanie w tego typu projekty? Bardzo dużą wagę przykładamy do zrównoważonego rozwoju, dlatego w najbliższym czasie planujemy opublikować raport ESG z naszej działalności za rok 2020. W 2019 uruchomiliśmy projekt TTMSgoesGreen, który ma na celu stałe obniżanie śladu węglowego wytwarzanego przez spółkę. Naszym celem jest stanie się firmą zeroemisyjną. Skupiamy się na wykorzystaniu „zielonej energii”, stosujemy niskoemisyjne rozwiązania w naszych biurach oraz prowadzimy działania kompensacyjne, np. akcje sadzenia drzew.

Czytaj więcej

Kluczem do sukcesu w eksporcie jest specjalizacja i dostarczanie usług innych niż konkurencja.

Materiał dla dziennika "Rzeczpospolita" dodatek Vademecum Eksportera   Sebastian Sokołowski – Prezes Zarządu Transition Technologies MS S.A.: W ostatnich latach widoczny jest silny eksport polskich usług informatycznych. Polska jest wymieniana jako jeden ze światowych graczy obok Indii, Wietnamu, Chin czy też Rumunii, Ukrainy i Bułgarii. TTMS jest jedną z wysokospecjalizowanych polskich firm działających globalnie – dostarczamy usługi oczywiście głównie z biur zlokalizowanych w Polsce, ale mamy też własne spółki lub biura handlowe w 6 innych krajach. Kluczem do sukcesu w eksporcie jest specjalizacja i dostarczanie usług innych niż konkurencja –TTMS, specjalizuje się w tzw. usługach zarządzanych IT (managed services), w ramach których nie tylko dostarczani są eksperci i ich praca, ale dostawca usług jest odpowiedzialny za całe zespoły programistyczne i projekty – od samej analizy systemów poprzez kompleksowe wykonanie oprogramowania i jego utrzymanie. Managed services jest najbardziej zaawansowaną technologicznie formą usług outsourcingu IT i obecnie preferowaną przez największe światowe korporacje. Polska może być konkurencyjna na globalnym rynku IT nie tyle konkurując ceną i ilością programistów, choć to oczywiście także ważne, ale cały czas podnosząc jakość, kompetencje oraz poziom zaawansowania oferowanych usług. Polski sektor IT posiada unikalną umiejętność prowadzenia projektów charakteryzujących się często ekstremalnie krótkimi czasami realizacji i wymagającymi dużych kompetencji od osób je realizujących – polskie firmy wypadają pod tym względem dużo lepiej niż konkurencja z zagranicy. Dodatkowym impulsem dla rozwoju usług IT stała się oczywiście pandemia COVID - praca zdalna stała się nową normalnością, a zapotrzebowanie na rynku światowym jeszcze bardziej przyspieszyło. Wydaje się, że właśnie eksport usług biznesowych w sektorze informatyki i to tych najbardziej złożonych i skomplikowanych może być naszą narodową specjalnością w nowym technologicznym, post-covidowym świecie.

Czytaj więcej

Transition Technologies będzie rozwiązywać problemy sektora obronności. Firma została członkiem Innovation Hub NATO

Transition Technologies MS S.A. (TTMS), spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Transition Technologies, dołącza do grona firm oraz instytucji naukowych wspierających Innovation Hub, specjalną jednostkę powołaną przez NATO przy Dowództwie ds. Transformacji w Norfolk, w USA. Eksperci TTMS wesprą jej działania w obszarze rozwoju systemów informatycznych. W 2013 roku NATO powołało przy Dowództwie ds. Transformacji (Allied Command Transformation), zajmującym się dostosowaniem zdolności wojskowych NATO do nieustannie pojawiających się wyzwań geopolitycznych, specjalistyczną jednostkę – Innovation Hub. Pomaga ona w rozwiązywaniu obecnych oraz przyszłych problemów sił zbrojnych, chociażby związanych z poprawą zarządzania logistyką dostaw wojskowych czy rozwoju autonomicznych systemów obronnych. Dzięki bliskiej współpracy użytkowników końcowych (przedstawicieli sektora wojskowego) z ekspertami z całego świata – ze środowiska akademickiego, decydentami czy programistami – powstają dotychczas niestosowane rozwiązania technologiczne dla bezpieczeństwa i obronności. Innovation Hub aranżuje środowisko inkubatora, służącego do tworzenia i testowania nowych pomysłów, co pozwala na ich szybkie wdrażane w życie w oparciu o najlepsze praktyki Agile DevSecOps. Eksperci TTMS zostali członkami zespołów architektonicznych i programistycznych tej wyjątkowej jednostki badawczej. Ich zadaniem jest rozwiązywanie najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych problemów współczesnego pola walki oraz antycypacja przyszłych potrzeb, kontekstu oraz możliwości, jakie niosą ze sobą najnowsze rozwiązania ze świata technologii informatycznych. - To nie pierwsza współpraca TTMS z międzynarodową organizacją bezpieczeństwa publicznego. Od 2019 roku świadczymy usługi między innymi dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Po raz pierwszy jednak podejmujemy współpracę bezpośrednio z instytucją podległą NATO. Działania dla tego typu klientów dają nam poczucie realnego wpływu na kształtowanie niezwykle ważnych dla świata sektorów obronności czy kosmicznego – mówi Sebastian Sokołowski Prezes Zarządu w Transition Technologies MS S.A.. W ostatnich latach wiele krajów NATO zaczęło tworzyć inicjatywy, których celem jest wykorzystanie nowoczesnych technologii, głównie z sektora komercyjnego, w środowisku wojskowym. W poszczególnych krajach stworzono ośrodki wspierające te działania, m.in. w USA (NSIN, Air Force Kessel Run Lab), Niemczech (Cyber Incubators), Francji (AID), Wielkiej Brytanii (DSTL). - TTMS jest jedną z niewielu firm w Polsce przygotowanych do wsparcia takich innowacyjnych jednostek z sektorów obronności czy kosmicznego. Posiadamy liczne certyfikaty i pozwolenia, których zdobycie trwa czasami latami, a w skład naszego zespołu wchodzą wysoko wyspecjalizowani eksperci, posiadający wiedzę nie tylko techniczną, ale przede wszystkim merytoryczną. W niektorych przypadkach, ze względu na poziom wymaganej ekspertyzy koniecznym okazało się zatrudnienie specjalistów z innych krajów NATO i UE. To pozwala nam rywalizować z firmami na arenie międzynarodowej – dodaje Marcin Kubec, Dyrektor Operacyjny Transition Technologies MS S.A.. *** Grupa Kapitałowa Transition Technologies (GK TT) od 30 lat dostarcza zaawansowane rozwiązania IT dla przemysłu oraz zapewnia kompleksowy outsourcing usług IT i produkcji oprogramowania dla wielu światowych korporacji. W skład grupy wchodzi 10 spółek będących liderami w takich obszarach jak IoT, VR, AR, Managed services, robotyka i automatyka jak również data science oraz bioinformatyka. Autorskie rozwiązania Transition Technologies mają wpływ na ekologię i realnie zmniejszają poziom emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Firma posiada 23 biura na 3 kontynentach, w których zatrudnia ponad 1800 osób.

Czytaj więcej

Wywiad dla ISBnews/ ISBtech. "Działamy globalnie, mamy potencjał by wchodzić na kolejne rynki."

Odpowiada: Sebastian Sokołowski, Prezes Zarządu Transition Technologies MS S.A. 1. Gdzie Transition Technologies MS widzi perspektywy, największy popyt na swoje produkty? Działamy w sektorach dynamicznie rosnących, o wysokiej barierze wejścia, stosunkowo odpornych na wahania koniunktury, jak sektor medyczny i farmaceutyczny, przemysł, sektor kosmiczny i zbrojeniowy czy edukacyjny. Te branże w czasie pandemii przyspieszyły tempo rozwoju, a my jesteśmy beneficjentem ich wzrostu i nadal chcemy umacniać swoją obecność w tych obszarach, jednocześnie skupiając się na dalszej dywersyfikacji sprzedaży o nowe sektory rynkowe. Mamy dobre perspektywy rozwoju, rewolucja cyfrowa przyspieszona przez pandemię sprzyja naszemu biznesowi, otwiera jeszcze więcej możliwości na globalnym rynku outsourcingu IT. Obserwujemy zwiększony popyt na nasze usługi, obsługiwane przez nas technologie związane z transformacją cyfrową w obszarze sprzedaży i marketingu online, przetwarzaniem danych w chmurze oraz bezpieczeństwem informacji. Widzimy coraz więcej zapytań klientów związanych z rozwiązaniami chmurowymi. Klienci poszukują rozwiązań, ludzi, którzy je wdrożą, ale przede wszystkim kompleksowego rozwiązania i odpowiedzialności za cały proces. 2. Jakie są trendy rynkowe sprzyjające działalności spółki? Poza przyspieszoną cyfryzacją widoczna jest popularyzacja outsourcingu usług IT. Pandemia spowodowała jeszcze większe otwarcie firm na korzystanie z zewnętrznych dostawców, co z jednej strony pozwala na konkretne oszczędności, a z drugiej zapewnia kompleksową obsługę. W naszej opinii popularyzacja outsourcingu IT będzie powodowała coraz większe zainteresowanie managed services – usługami zarządzanymi, w których się specjalizujemy. Jest to kompleksowa forma współpracy, budujemy całe zespoły, które rozumieją biznes klienta, przez co usługa jest kompletna - od analizy wymagań do wdrożenia i utrzymania tych rozwiązań. Bierzemy odpowiedzialność za jakość, terminowość i sukces realizowanych projektów oraz utrzymanie wiedzy dziedzinowej w zespołach, co nie jest częstą praktyką w modelu outsourcingowym. 3. Rozwiązania cloud, ocena według Prezesa Korzystamy w większości z rozwiązań chmurowych firmy Microsoft, Amazon, i Google oraz produktów Salesforce i Adobe. Wspieramy transformację cyfrową przedsiębiorstw w zakresie migracji całych ekosystemów IT do chmury, zapewniając bezpieczeństwo informacji oraz adopcji rozwiązań chmurowych w organizacjach, integrowaniu ich z innymi systemami i narzędziami wykorzystywanymi w największych korporacjach. W zależności od stanu zaawansowania transformacji nasi klienci oczekują różnego rodzaju wsparcia. Są firmy, które rozpoczynają swoją drogę, dla nich wyzwaniem jest odejście od kosztownej, starzejącej się infrastruktury sprzętowej w kierunku chmury oraz przeniesienie istniejących systemów w takiej postaci, w jakiej istniały dotychczas. Przedsiębiorstwa, które wykonały ten krok, często zmagają się z nieoptymalną konfiguracją, której koszty można znacznie obniżyć, zwiększając jednocześnie wydajność działających w chmurze rozwiązań IT. Są też firmy, które doceniły już elastyczność i moc chmury, ale zdają sobie sprawę z tego, że wykorzystane przez nie oprogramowanie z epoki serwerów i macierzy dyskowych, nie korzysta z tej mocy. Dlatego decydują się na przeprojektowanie i migrację swoich systemów informatycznych, tak aby wprost z poziomu swojego kodu i architektury czerpały z nieograniczonych możliwości chmurowych. 4. Jakie spółka ma plany ekspansji zagranicznej? Rośniemy organicznie, bardzo ważna jest dla nas dywersyfikacja geograficzna, dlatego działamy na międzynarodowych rynkach. Jesteśmy obecni w 7 lokalizacjach na 3 kontynentach: Ameryka Północna (USA: San Francisco i Tampa), Europa (Polska, Wlk. Brytania, Austria), Azja (Malezja, Singapur). Transition Technologies MS posiada 2 spółki zależne: Transition Technologies MS S.A. Ltd z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) oraz TTMS Software SDN Bhd. z siedzibą w Kuala Lumpur (Malezja). Rozwój międzynarodowy to nasz naturalny kierunek rozwoju. Bardzo ważne z punktu widzenia naszej działalności kierunki to: Azja oraz państwa Europy Zachodniej i Północnej, w tym Skandynawia czy kraje DACH w których prowadzimy także działania sprzedażowe. Szybki wzrost naszej malezyjskiej spółki, w ciągu zaledwie 4 lat, spowodował możliwość rozszerzenia jej działalności na kolejne regiony. Dziś spółka oferuje swoje usługi klientom w rejonie Azji i Australii, współpracuje również z naszym przedstawicielstwem w Singapurze. Myślimy także o akwizycjach, monitorujemy rynek, przyglądamy się ciekawym zagranicznym graczom. To szansa na dalszy wzrost skali działania. 5. Ewentualne plany IPO – czy spółka rozważa IPO? Analizujemy różne opcje dalszego rozwoju. Wejście na GPW jest jedną z rozważanych przez nas możliwości. 6. Co wyróżnia TTMS na rynku, jakie są kluczowe przewagi konkurencyjne? Jesteśmy szybko rosnącym dostawcą nowoczesnego outsourcingu IT w Polsce i na rynkach zagranicznych, skierowanego głównie do globalnych korporacji. Posiadamy wysoki poziom unikalnych kompetencji, charakteryzuje nas model współpracy managed services na obecnych rynkach działalności. Działamy globalnie, mamy potencjał, by zwiększać skalę działania, wchodzić na kolejne rynki.

Czytaj więcej

Kontakty dla mediów

Beata Cioczek

Senior PR Manager, M+G

Tel. +48 508 385 432

Urszula Jarosz

Chief Brand Officer

Tel. +48 22 378 45 58