Posiada Pan/Pani starą wersję oprogramowania i niektóre elementy na stronie mogą nie działać poprawnie. Prosimy zaktualizować system, aby korzystać ze wszystkich funkcji na stronie.
light
dark
PL
light
dark

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Transition Technologies MS S.A.
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-030) przy ul. Pawia 55.
 2. Kontakt z administratorem jest możliwy telefonicznie, pod nr. tel.: +48 22 378 45 58, lub mailowo na adres: rodo@ttms.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie dobrowolnej zgody. Przesłanie formularza elektronicznego wraz z załącznikami jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez okres 3 miesięcy licząc od daty wpływu aplikacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; dalej: RODO), a dokładniej lit „a” ww. przepisu – gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub lit „b” ww. przepisu – gdy przetwarzanie jest konieczne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Równoległą podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa
  w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez Administratora Twoje dane osobowe będą zapisane w bazie i przechowywane przez okres 9 miesięcy od zakończenia okresu, o którym mowa w punkcie 3.
 6. Odbiorcą Twoich danych osobowych jest Traffit Sp. z o.o. (dostawca systemu używanego do rekrutacji).
 7. W przypadku udzielenia zgody na uczestnictwo w procesach rekrutacji prowadzonych przez spółki z grupy kapitałowej Transition Technologies odbiorcami Twoich danych osobowych będą ponadto: Transition Technologies S.A., Transition Technologies PSC Sp. z o.o., Transition Technologies Advanced Solutions Sp. z o.o., Transition Technologies-Software Sp. z o.o.
  i Promison Sp. z o.o.
 8. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem).
 9. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia
  w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa z dopiskiem RODO, lub poprzez adres mailowy: rodo@ttms.pl
 10. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.