Posiada Pan/Pani starą wersję oprogramowania i niektóre elementy na stronie mogą nie działać poprawnie. Prosimy zaktualizować system, aby korzystać ze wszystkich funkcji na stronie.
light
dark
PL
light
dark

TTMS rozpoczyna wsparcie dla NATO Innovation Hub

Transition Technologies – Managed Services uczestniczy we wspieraniu Innovation Hub, specjalnej jednostki, powołanej przez Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji NATO. Eksperci TTMS wspomogą jej działania w obszarze rozwoju systemów informatycznych.

W ostatnich latach wiele krajów, należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego,  rozpoczęło tworzenie innowacyjnych inicjatyw, mających na celu wykorzystanie nowoczesnych technologii, głównie ze sektora komercyjnego, do ich implementacji w środowisku wojskowym.  W poszczególnych krajach ustanowiono ośrodki, mające na celu wsparcie tego wysiłku, m.in. w USA (NSIN, Air Force Kessel Run Lab), Niemczech (Cyber Incubators), Francji (AID) i Wielkiej Brytanii (DSTL). Ich zadaniem jest rozwiązanie obecnych oraz przyszłych problemów sił zbrojnych, chociażby związanych z zmniejszeniem zużycia paliwa przez samoloty sił powietrznych, czy rozwojem autonomicznych systemów bojowych.

Odpowiadając na ten trend, NATO ustanowiło przy Sojuszniczym Dowództwie Ds. Transformacji (ACT – Allied Command Transformation) dedykowaną strukturę, która ma pomóc w skutecznym rozwoju nowoczesnych i innowacyjnych technologii –  iHub Laboratory Capability (iHub). iHub zapewnia przestrzeń do testowania nowych hipotez i rozwiązań, przekształcając je w pomysły zorientowane na użytkownika.

Transition Technologies MS S.A.  dołącza do grona firm oraz instytucji naukowych, które będą na co dzień wspierać Innovation Lab w rozwoju technologii. Nasi eksperci będą pracować w określonych projektach w kilku obszarach IT.

To nie pierwsza współpraca TTMS z organizacją międzynarodową. Od 2019 roku świadczymy usługi między innymi dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Po raz pierwszy jednak podejmujemy współpracę bezpośrednio z instytucją podległą NATO. Działania dla tego typu klientów dają nam poczucie realnego wpływu na kształtowanie niezwykle ważnych dla świata sektorów obronności czy kosmicznego – mówi Sebastian Sokołowski Prezes Zarządu w Transition Technologies MS S.A..

iHub – co to takiego?

iHub, czyli Innovation Hub, to laboratorium, którego model operacyjny oparty jest na inkubatorze, będącym przestrzenią do testowania hipotez i rozwiązań ukierunkowanych na produkty o minimalnej gotowości (MVP – Minimum Viable Product). Charakterystyczna dla iHub jest ścisła współpraca programistów i użytkowników końcowych. Sprawność przekuwania pomysłów w produkty zapewniają praktyki Agile DevSecOps z przemysłu i najnowsze badania ze środowiska akademickiego.

iHub udostępnia swoim klientom operacyjnym katalog innowacyjnych produktów i usług, z silnym naciskiem na ich szybką, regularną dostawę. Należą one do tzw. SIP, czyli Software-Intensive Products, które są albo przedsięwzięciami stricte programistycznymi, albo oprogramowanie jest ich podstawowym komponentem.

TTMS jest jedną z niewielu firm w Polsce przygotowanych do wsparcia takich innowacyjnych jednostek z sektorów obronności czy kosmicznego. Posiadamy liczne certyfikaty i pozwolenia, których zdobycie trwa czasami latami, a w skład naszego zespołu wchodzą wysoko wyspecjalizowani eksperci, posiadający wiedzę nie tylko techniczną, ale przede wszystkim merytoryczną. W niektorych przypadkach, ze względu na poziom wymaganej ekspertyzy koniecznym okazało się zatrudnienie specjalistów z innych krajów NATO i UE. To pozwala nam rywalizować z firmami na arenie międzynarodowej – dodaje Marcin Kubec, Dyrektor Operacyjny Transition Technologies MS S.A..

Zapotrzebowanie na usługi realizowane przez inkubator nowych technologii iHub ciągle rośnie. Związane jest to z rosnącą rywalizacją w obszarze techniki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz jej Sojusznikami a Chinami – tłumaczy Paweł Fleischer, Business Development Manager ds. sektora obronnego i kosmicznego TTMS – Zauważalna jest rywalizacja między państwami nie tylko w obszarze rozwoju nowego uzbrojenia m.in. broni elektromagnetycznej, pocisków hipersonicznych, ale w szczególności  oprogramowania i przetwarzania danych. Współczesne siły zbrojne są wyposażane w coraz bardziej zaawansowane systemy dowodzenia, łączności, rozpoznania, logistyki, które przetwarzają i dystrybuują ogromne ilości danych. Dlatego obecnie zaczyna kluczową rolę odgrywać oprogramowanie umożliwiające szybkie i pewne przetwarzanie danych.

Nowy trend występujący w sektorze obronnym, charakteryzuje się wzrostem zapotrzebowania na usługi, świadczone przez akceleratory takie jak iHub. Jeśli chodzi o wytwarzanie innowacyjnych produktów, sektor komercyjny (cywilny) ma nad wojskowym wyraźną przewagę. Inicjatywy akceleracyjne mają pomóc tę przewagę zniwelować. Wpływa to na podwyższenie tempa prac, co z kolei sprawia, że istniejące zespoły regularnie powiększane są o najbardziej utalentowanych specjalistów. Działanie pracowników w projekcie jest w pełni przejrzyste i do prześledzenia dzięki wykorzystaniu nowoczesnych zestawów narzędzi Continous Integration i Continous Delivery.


Marcin Kapuściński – Transition Technologies MS S.A.