Posiada Pan/Pani starą wersję oprogramowania i niektóre elementy na stronie mogą nie działać poprawnie. Prosimy zaktualizować system, aby korzystać ze wszystkich funkcji na stronie.

Na zdjęciu:

zespół TTMS Zarządzania Jakością

Piotr Zawadzki

Kierownik Zespołu Zarządzania Jakością

Zapytaj o ofertę

TTMS Quality to „trójwymiarowa” usługa 3Q

Q1

Walidacje

Walidacja to usługa doradztwa oraz nadzoru strategicznego nad działaniami CSV. Przygotowujemy oraz weryfikujemy produkty CSV, a także odpowiadamy za planowanie, racjonalizację i raportowanie podejścia walidacyjnego zarówno w projektach, jak i fazie operacyjnej systemów automatycznych i informatycznych.

Q2

Kwalifikacje

Podczas kwalifikacji dostarczamy udokumentowane dowody oraz wykazujemy, że system działa według ustalonych parametrów oraz wymagań jakościowych. Kwalifikacja jest składową walidacji, tzn. kwalifikacja ma potwierdzić, że urządzenia, instalacje, systemy czy pomieszczenia zostały zaprojektowane i wykonane oraz, że funkcjonują zgodnie z projektem, URSem, specyfikacjami, normami i że nadają się do realizacji zaplanowanych procesów. Dotyczy to zarówno urządzeń produkcyjnych, jak i infrastruktury informatycznej. Kwalifikacja jest pierwszym etapem walidacji.

Q3

Bezpieczne procesy IT

Kwalifikacja infrastruktury polega na zapewnieniu najwyższej jakości działania systemów IT oraz organizacji korzystającej z systemów IT. W trakcie kwalifikacji opracowuje się ogólne podejście, standardy i procedury istniejących, jak i nowych komponentów. Aby zarządzać efektywną organizacją IT, konieczne jest ustanowienie dobrze zdefiniowanych procesów IT oraz sposobu, w jaki IT zarządza nowymi parametrami np. wydajnością, wersjami oprogramowania czy bezpieczeństwem. Ogólnym celem usługi jest zbudowanie technicznych, proceduralnych i strategicznych ram zgodnych z przepisami dotyczącymi zgodności (FDA, RODO, SOX), by zapewnić prawną i etyczną integralność firmy.

Jak możemy Ci pomóc?

Walidacja systemów skomputeryzowanych

 • Walidacja oprogramowania
 • Data integrity
 • Zarządzanie jakością oprogramowania
 • Utrzymanie stanu zwalidowanego

Kwalifikacja – walidacja techniczna

 • Kwalifikacja instalacji i mediów procesowych
 • Kwalifikacja instalacji laboratoryjnych
 • Kwalifikacja pomieszczeń, urządzeń produkcyjnych i laboratoryjnych
 • Walidacja procesu produkcyjnego, metod analitycznych, kwalifikacja procesu mycia
 • Walidacja wyrobów medycznych
 • Utrzymanie stanu zwalidowanego

Bezpieczne procesy IT

 • Kompleksowe zarządzanie jakością w macierzowym i zintegrowanym IT (TQM)
 • Usługi dostarczane dokładnie na czas (JIT), zwiększenie szybkości usług i dostarczania
 • Uproszczenie procesów organizacji IT (np. koncepcja Lean)
 • Budowa IT zorientowanej na klienta wewnętrznego i zewnętrznego
 • Zarządzanie kosztami działań, decentralizacja zarządzania IT
 • Redefinicja procesów (reengineering)
 • Zarządzanie projektami/programami IT

Zarządzanie jakością w obszarze przetwarzania danych w medycynie

 • Analityka operacyjna i optymalizacja
 • Data mining i integracja danych
 • Rozwiązania BI i hurtownie danych
 • Migracja danych historycznych

Rozwój oprogramowania w obszarze medycyny

 • Modelujemy procesy IT, zarządzamy jakością przetwarzanych danych
 • Rozwijamy oprogramowanie w branży medycznej
 • Wdrażamy metody takie jak KAIZEN, 5S, FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), QFD (Quality Function Deployment), czy SixSigma
 • Działamy w oparciu o normy ISO 9001 oraz w duchu koncepcji TQM (Total Quality Management)
 • Walidacja oprogramowania
 • Data integrity
 • Zarządzanie jakością oprogramowania
 • Utrzymanie stanu zwalidowanego
 • Kwalifikacja instalacji i mediów procesowych
 • Kwalifikacja instalacji laboratoryjnych
 • Kwalifikacja pomieszczeń, urządzeń produkcyjnych i laboratoryjnych
 • Walidacja procesu produkcyjnego, metod analitycznych, kwalifikacja procesu mycia
 • Walidacja wyrobów medycznych
 • Utrzymanie stanu zwalidowanego
 • Kompleksowe zarządzanie jakością w macierzowym i zintegrowanym IT (TQM)
 • Usługi dostarczane dokładnie na czas (JIT), zwiększenie szybkości usług i dostarczania
 • Uproszczenie procesów organizacji IT (np. koncepcja Lean)
 • Budowa IT zorientowanej na klienta wewnętrznego i zewnętrznego
 • Zarządzanie kosztami działań, decentralizacja zarządzania IT
 • Redefinicja procesów (reengineering)
 • Zarządzanie projektami/programami IT
 • Analityka operacyjna i optymalizacja
 • Data mining i integracja danych
 • Rozwiązania BI i hurtownie danych
 • Migracja danych historycznych
 • Modelujemy procesy IT, zarządzamy jakością przetwarzanych danych
 • Rozwijamy oprogramowanie w branży medycznej
 • Wdrażamy metody takie jak KAIZEN, 5S, FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), QFD (Quality Function Deployment), czy SixSigma
 • Działamy w oparciu o normy ISO 9001 oraz w duchu koncepcji TQM (Total Quality Management)

Jak pracujemy

Poznaj ekspertów odpowiedzialnych za nasze projekty walidacyjne. Dowiedz się z jakimi wyzwaniami projektowymi na co dzień zmagają się i jak rozwiązują nawet najbardziej zawiłe problemy.

Mamy licencję na… jakość

Aby brać udział w projektach z różnych sektorów musimy regularnie odnawiać lub zdobywać, z uwagi na wymagania klientów, unikalne certyfikaty. Sprawdź na jaką broń mamy licencję.

Skontaktuj się z nami!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Piotr Zawadzki

Kierownik Zespołu
Zarządzania Jakością

captcha