Posiada Pan/Pani starą wersję oprogramowania i niektóre elementy na stronie mogą nie działać poprawnie. Prosimy zaktualizować system, aby korzystać ze wszystkich funkcji na stronie.
light
dark
PL
light
dark

Źródła danych w Webcon BPS

Sprawne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa umożliwia użytkownikom coraz więcej, coraz szybciej, a co za tym idzie – coraz efektywniej. Dlatego dzisiaj wyznacznikiem jest nie tylko posiadanie szeregu systemów do zarządzania szeroko pojętymi treściami, ale również możliwość i łatwość ich integrowania z różnego typu źródłami danych tak, by mieć aktualną, spójną informację w jednym miejscu.

Często słyszymy określenie „system elektronicznych dokumentów”. W jaki sposób dokument staje się elektroniczny? Przykładowo przez zeskanowanie, przechwycenie danych, a następnie opakowanie metadanymi. Za przepływ, aktualizację oraz akceptację tych informacji odpowiada platforma informatyczna z odpowiednio zamodelowanym obiegiem (Workflow), a za przechowywanie i udostępnianie treści – dedykowana baza danych. Spełnienie tych kryteriów pozwala mówić o rozwiązaniu ECM (Enterprise Content Management).


Sercem takiego systemu może być platforma Webcon BPS, która pozwala czerpać z wielu źródeł, np:

  • Przechwytywać pliki z hotfolderów,
  • Nasłuchiwać dedykowaną skrzynkę mailową – hotmailbox,
  • Pobierać dane z zewnętrznych platform za pomocą webserwisów, API, EDI,
  • Zaczytywać odpowiednio przetworzone dane z kostek OLAP.

Wspomniane przykłady oczywiście nie wyczerpują wszystkich możliwości. Źródłem, z którego możemy przechwytywać informacje, są również dedykowane zasoby sieciowe czy skrzynka mailowa. Usługa Webcon nasłuchuje, czy we wskazanych lokalizacjach nie pojawił się nowy plik i rozpoczyna elektroniczny obieg dokumentów.

Wbudowane narzędzia pozwalają wielorako weryfikować i walidować dane, zanim przyjdzie na nich pracować użytkownikowi. Przykładem może być integracja z bazą GUS za pomocą SOAP Webservice’u. Po pobraniu danych kontrahenta możemy dodatkowo sprawdzić jego status na białej liście, następnie porównać otrzymane dane ze słownikiem wystawionym z systemu ERP w postaci widoku SQL. Możemy także skorzystać z mechanizmów wymiany danych, takich jak platformy EDI (elektronicznej wymiany danych).

Te operacje mogą wykonywać się automatycznie, by operator posiadał już całkiem sporą wiedzę, nim zobaczy dokument.

Po odpowiednim opisaniu sprawy przez użytkownika przydatne jest założenie dokumentu w systemie ERP, założenie i pobranie aktualnych stanów magazynowych lub cenników dla towarów za pomocą (REST) API, by przekazać je ostatecznie mobilnym sprzedawcom pracującym w dedykowanej aplikacji zewnętrznej.

Kiedy nasz pracownik terenowy wróci z delegacji, stworzy odpowiednio rozpisany koszt dla danego działu. Zaś na potrzebę Zarządu, chcącego trzymać pieczę nad budżetowaniem projektu, warto stworzyć źródła danych pozwalające na zaawansowaną analizę. Dla takich trudno obsługiwanych, niestandardowych danych, jak kostki OLAP możemy zmaterializować tabele przestawne agregujące różnorodne obszary, by ostatecznie przedstawić dane w formie płaskiego pliku tekstowego lub czytelnej tabelki zawierającej analizę rozliczeń.

Przydatne z pewnością okaże się niebawem tworzenie plików .xml i przekazywanie ich za pomocą API do KSEF.

Jak widać, nasz dokument stopniowo obrastał siecią nowych informacji. Połączenia do klienckich baz danych dają nam gigantyczne, niemal nieograniczone możliwości. Pozwalają w obiegu spiąć informacje na podstawie kluczy w niepowiązanych ze sobą systemach.

Webcon BPS może pełnić rolę integratora, konsolidować rozproszone dane z dedykowanych systemów dziedzinowych, czerpiąc z ogromu źródeł danych w postaci połączeń i widoków bazodanowych, danych przekazywanych i przechwytywanych za pomocą webserwisów, pobierania danych z udostępnionych interfejsów programistycznych, przetwarzania informacji z kostek OLAP. Dodatkowo sama platforma może być źródłem dla innych systemów oraz oczywiście pozwala tworzyć źródła z elementów już istniejących w systemie.

Podsumowując – przy odpowiedniej konfiguracji, zbudowaniu dedykowanych dodatków możemy stać się posiadaczami platformy, która pozwoli administrować, zabezpieczać i dystrybuować najcenniejsze dobro przedsiębiorstwa – informację.


 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego podcastu Odkodowujemy IT i posłuchania odcinka, poświęconego Webcon BPS: